FILIPSTAD. Uppdrag granskning sänder idag ett reportage – Larmet från Filipstad – om det alltmer desperata läget där inrikesfödda nu flyr från kommunen. Filipstad är en av de kommuner som tog emot flest migranter i förhållande till sin folkmängd under den så kallade ”flyktingkrisen” 2015.

Rekordmånga främlingar kom under 2015, gavs uppehållstillstånd och erbjöds etableringsinsatser. Genrebild. Foto: NF.

Efter den så kallade ”flyktingkrisen” år 2015 när Sverige varje vecka invaderades av tusentals ekonomiska migranter från tredje världen så har många kommuner fått ekonomiska problem. Kommunerna fråntogs rätten att neka att ta emot migranter genom Anvisningslagen som trädde i kraft den 1 mars 2016.

Värmländska Filipstad var en av de kommuner som tog emot flest migranter i förhållande till sin folkmängd. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har nu tredubblats och arbetslösheten bland utrikesfödda är skyhög. Samtidigt har inrikesfödda i arbetsför ålder – de som drar in de största skatteintäkterna – börjat lämna kommunen.

Det pågående befolkningsutbytet skapar ekonomisk kris i Filipstad. Skärmbild: SVT.

År 2018 betalade Filipstad ut nära 30 miljoner i ekonomiskt bistånd. För 2019 beräknas 31 miljoner behöva betalas ut.

I den senaste ekonomirapporten beskrivs läget:

I Filipstad bor cirka 750 vuxna individer med ursprung i Syrien, Somalia, Eritrea, Afghanistan och Irak. […] I denna grupp är arbetslösheten och bidragsberoendet mycket högt, samtidigt som utbildningsnivåerna är mycket låga. Denna grupp riskerar att hamna i ett evigt utanförskap som redan nu belastar den kommunala ekonomin tungt.

— Många av de här personerna har inte förutsättningar egentligen för att komma ut på arbetsmarknaden, säger kommunchefen Claes Hultgren.

Hultgren nämner orsaker som att personerna är analfabeter eller har för låg utbildningsnivå och säger att ”vi måste acceptera att det blir en del människor som kommer att ha behov av samhällets stöd för sin försörjning och som aldrig kommer att arbeta”.

Erkänner folkutbytet
Den utrikesfödda andelen av befolkningen i Filipstad ökar medan den inrikesfödda minskar. Statistik visar att mellan åren 2012 och 2018 har den inrikesfödda delen minskat med 640 personer medan den utrikesfödda ökat med 963, vilket är en tydlig bild av det pågående befolkningsutbytet.

— Vi håller på och byter befolkning. Det kan man tycka vad man vill om, det beror på hur man är lagd. Men det är bara konstaterande av fakta att det faktiskt är det vi håller på att göra och då måste vi förhålla oss till det, säger Jim Frölander, integrationsansvarig i Filipstad.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) hävdar att ”Sverige har inga problem som vi inte kan lösa om vi hjälps åt” och utlovar statligt stöd till Filipstad.

— Vi kommer att behöva öka resurserna under de kommande åren, det är ingen tvekan om det, säger Shekarabi.

Uppdrag gransknings reportage ”Larmet från Filipstad” sänds ikväll kl 20.00 på SVT1 och kan även ses på SVT Play.

Källa:
Desperata läget i Filipstad efter flyktingkrisen – inrikesfödda lämnar kommunen


  • Publicerad:
    2019-08-28 14:00