UTRIKES. För att försöka stoppa Afrikas explosionsartade folkökning och stävja massinvandringstrycket från kontinenten satsar nu Danmarks regering 11 miljoner dollar på preventivmedel till afrikaner.

I dagarna har det framkommit flera nya grepp för att stoppa massinvandringen. Under gårdagen skrev Nordfront bland annat om nationalister som sjösatt ett båtprojekt i Medelhavet i syfte att försöka förhindra att européer blir minoriteter i sina egna hemländer.

Och idag rapporterar den konservativa sajten Breitbart om att den danska regeringen satsar 91 miljoner danska kroner, motsvarande ungefär 11 miljoner dollar, på preventivmedel ämnade att stävja Afrikas explosionsartade befolkningsökning.

Ulla Tørnæs från det liberalkonservativa partiet Venstre arbetar som minister för utvecklingssamarbete och menar att det är en ”viktig prioritet” både utrikes- och säkerhetspolitiskt för Danmarks regering att sakta ned den stegrande afrikanska befolkningsökningen:

— En del av lösningen att minska migrationstrycket mot Europa är att minska den väldigt höga befolkningsökningen i många afrikanska länder, sade ministern som fortsatte:

— Ifall befolkningsökningen i Afrika fortsätter som idag kommer den afrikanska populationen att dubbleras från 1,2 miljarder till 2,5 miljarder människor år 2050.

Huruvida preventivmedel verkligen kommer att stoppa afrikaner från att föröka sig i den takt de gör idag återstår att se.

Källa:
Denmark Will Fund Contraception Aid for Africa to ‘Limit Migration Pressure on Europe’


  • Publicerad:
    2017-07-14 19:45