KRÖNIKA. Hyckleri och dubbelmoral – är här ett kännbart faktum. Medan Ungern kritiseras för att bygga en ynklig mur – slipper Israel, Syriens närmsta granne, kritik för att de som nation förseglar sig totalt.

1

Jag skrev tidigare i veckan en nyhetsartikel om hur Israels säkerhetskabinett har beslutat att bygga ett tre mil långt och fem meter högt stängsel längsmed gränsen mot Jordanien. Gränsen – som är det enda som saknar säkerhetsstängsel – kommer att utrustas med taggtråd, kameror och elektronisk övervakning, och kommer helt täta nationen Israel från sina grannar. Läs mer om detta HÄR.

Att beslutet i stort sett har passerat utan reaktioner eller kritik är ingen överraskning då Israel i stort sett är immun mot all form av kritik. Detta eftersom meningsmotståndare effektivt neutraliseras med epitet som ”antisemit”, ”rasist” och annat ad absurdum, ad nauseam. Undantaget till regeln är så klart Israels behandling av palestinierna, som har blivit så till den grad bestialiskt och inhumant behandlade att kritik av detta nu är politiskt korrekt.

Det är likväl underligt att ingen höjer ögonbrynen och rösten när en av Syriens närmsta grannar spärrar samtliga gränser. Speciellt med tanke på att den största flyktingströmmen in i Europa, Norden och Norge kommer just från Syrien.

2

Då kan man ju kanske fråga sig – eftersom ledande judar både i och utanför Israel tar till orden för både mångkultur och en rabiat massinvandring in i Europa – hur många syrianer tar Israel emot? Ingen. De har tagit in några hundra syrier över gränsen för att få medicinsk behandling. That’s it!

Mot slutet av min nyhetsartikel ställde jag en hypotetisk fråga, om hur reaktionerna hade blivit om exempelvis Norge hade antagit liknande åtgärder som Israel för att begränsa massinvandringen.

Och som sänt från ovan fick jag mitt svar.

Detta genom att det ungerska parlamentet i måndags antagit striktare asylregler, och påbörjade regeringens planer om att bygga en fyra meter hög mur längs gränsen till Serbien för att begränsa och få den enorma illegala massinvandringen in i landet under kontroll.

I förhållning till landets population mottar Ungern idag fler asylsökande än både Sverige och Tyskland. De flesta från Syrien, Afghanistan och Irak. Land, som alla, rent geografiskt ligger ett stenkast från Israel.

3

Detta är dock totalt irrelevant eftersom det är ett etablerat faktum att det är de vita nationerna som ska ödeläggas, jag menar berikas, genom bland annat mångkultur och massinvandring för att nämna några saker. Och naturligtvis så HAGLAR kritiken mot Ungerns diskriminerande staket. För i motsats till världens övriga befolkning, och då särskilt den judiska delen – så kan inte vita utsättas för diskriminering, rasism eller folkmord.

Natasha Bertaud, talesman för EU-kommissionen, motiverar sin kritik med att hon i första hand är emot att bygga murar i Europa.

— Vi har precis rivit murarna i Europa. Vi kan inte bygga nya.

En talesman för FN:s flyktingorganisation, UNHCR, är också emot murar, och spekulerar i om det kan strida mot de mänskliga rättigheterna.

— Rätten till att söka asyl är en omistlig mänsklig rättighet. Vi är bekymrade för att byggandet av ett sådant staket kommer att skapa för många hinder för att kunna utöva denna rättigheten.

Ett förbannat hyckleri
Jo, man kan ju fråga sig. Kan hyckleriet bli med uppenbart? Kan den anti-vita agendan bli mer tydlig? I den takt som ödeläggelsen av våra nationer pågår, så får man ju nästan fråga sig… I vilken nation ska världens vita befolkning i framtiden söka asyl?


  • Publicerad:
    2015-07-17 10:15