NYA TANKEMÖNSTER Nu är inte tiden att ömka för det gamla som inte går att återskapa. Ägna dig istället åt nytänk över den nödvändiga vägen mot en kollektiv nordisk framtid.

Sverige som de flesta av oss växte upp i kommer aldrig att komma tillbaka under vår livstid. Många människor sätter hopp till att så skall ske men när de långsamt inser att det kommer vara omöjligt med den nuvarande samhällsprognosen blir de oerhört defaitistiska. De drömmer sig tillbaka till bättre tider när de istället borde planera för att bättra bygga upp en framtid för dem själva och deras barn.

Bland kommentarerna på Samnytt ser man människor som skriver att de skall fly landet med sina familjer. Men det kommer inte att hjälpa då globalisterna även planerar för samma förstörelse i andra vita länder. Ett bra lokalt exempel på detta är när folk flyr Malmö bara för att senare se Migrationsverket smälla upp nya anläggningar i den by utanför Malmö som de flytt till. Även om det i framtiden kommer finnas dyrköpta hus i vita oaser så innebär detta ändå bara att du och din familj har tur att få sitta i den gyllene fågelburen. Det är inte ens säkert att just du och din familj eller era ättlingar kommer att ha råd att bo i oasen och då blir det en tillvaro bland hucklen och turbaner med allt vad det innebär.

Jag förstår drömmandet om förr – då landet var etniskt homogent, man behövde inte låsa dörren, vi hade lägre arbetslöshet och en sjukvård som inte gick på knäna. Det är en del av det mänskliga, men samtidigt måste ni förstå att det inte kommer tillbaka. Den högre kriminaliteten i form av drogförsäljande, skjutningar, bombningar är i Sverige för att stanna. Likaså kommer det fortsättningsvis ske en demografisk förändring till nordbornas nackdel och en pågående förstörelse av välfärdssamhället samt arbetsmarknaden. Ända tills dagens ideologiska system är fullständigt utbytt.

Ert arv är bortskänkt

Objektivt sett vinner i dagsläget rasförrädarna, globalisterna, Özz Nûjen, Peter Wolodarski och deras likar, men matchen är långtifrån slut. Många vita tittar idag bara på och låter andra forma deras öde. Dessa måste komma in i matchen, inte bara för alla vitas skull men även deras egna och deras efterkommande. Många svenskar försöker desperat reparera det deras förfäder byggt upp, men samhället som skulle bli deras arv har istället skänkts bort till främlingar. Far- och morföräldrar, pappor och mammor har skänkt bort arvet. Genom årtusenden har våra äldre förfäder försvarat dessa gränser så att deras ättlingar kunnat få ta över arvet. Rasfrämlingarna har inte ens behövt fysiskt erövra det. De äldre generationerna har skänkt bort det och varje människa som vill ändra på den nuvarande riktningen, men som kanske får utstå spott och spe för en sådan vilja bör omedelbart skambelägga dessa generationer om arvet de gett bort, om de försöker sticka upp i en diskussion. Det bör även påpekas att många äldre nu själva får lida för deras dåraktighet då myndigheterna ibland ger nyanlända större pension än de som arbetat eller varit hemmafruar under hela sina liv.

Om samhället idag inte ens kan ge pensioner till de som arbetat och levt i Sverige hela deras liv, hur tror ni som är i åldern 15-45 idag att det kommer se ut med er pension i framtiden? Det finns ingen massiv pensionshög för varje arbetande människa utan merparten betalas in årligen av de yngre generationerna. Ni (vita människor) kommer få stå där med Svarte-Petter när pensionen inte finns på kontot vid pensionsdagen.

Jag ser försöken att reparera den här staten som totalt fruktlösa, den standard som fanns förr kommer aldrig att kunna komma tillbaka så länge främlingar bor på nordisk mark. Intelligensen mellan grupperna är för ojämlik. Inte heller kommer en sammanhållning finnas i nationen då många etniska, religiösa och politiska grupperingar kommer försöka att vinna så mycket ur nationen som möjligt. Libanon är ett utmärkt exempel på detta. Istället för att försöka reparera är det nu av största vikt att tillskansa sig så mycket av våra förfäders arv som möjligt, dessa resurser behövs för att bättre etniskt kunna tävla mot de andra etniciteterna i den historiska raskampen om vilken ras som skall dominera den andra.

Ta allt som inte är fastskruvat och hämta sedan skruvdragaren

För att lyckas med detta behöver i princip samtliga nordbor justera sin ideologiska kompass för att klara av att bryta mot de under många decennier uppbyggda normer som skapats för att limma ihop samhället. Svenskar behöver bli mer som ett lösningsmedel som sliter stora delar av resurserna ur samhällskroppen för sin egen vinning, detta är också positivt då det underminerar dagens makt. Rasförrädarna har för länge sedan brutit mot samhällskontraktet och ljugit för er, känn därför ingen skuld över att bryta detta kontrakt själva.

En annan grupp som har försakat sin uppgift är polismakten och försvaret. Försvaret har inte skyddat svenskarna från denna anstormning utan tvärtom först skapat den genom att medverka i sionistiska krig för att sedan inte göra motstånd när dessa onödigt skapade flyktingar och migranter kommer till Sverige. Sveriges mest begåvade politiska hjärnor bjuder med hela sina hjärtan in folk vars familjemedlemmar och hus man bombat sönder. Man kan inte dra någon annan slutsats än att dessa politiker vill skapa en konflikt mellan de olika folken, fast inte bara i Mellanöstern utan även i Europa. Försvarets ultimata uppgift är också att skydda rasförrädarna. När konflikt utbryter kommer försvaret alltid att skydda ledningen allra först, så är det i varje militär. Om du nu påstår dig hata det här samhället så är soldatlivet det allra sämsta valet, då du kommer skydda dem du påstår dig hata. Se därför upp med människor och politiker som prisar den svenska armén, ställer upp som reservofficer och hyllar soldatlivet i den armé som hjälper till att sprida bögdiscot över hela världen. De försöker kalla sig verklig opposition mot det nuvarande systemet, men dessa vill inte seriöst ändra det här skitsamhället. Det är de för bekväma för.

Polismaktens uppgift är att se till att de lagar som bestäms av rasförrädarna i riksdagen åtlyds av folket. Dessa poliser skyddar den nuvarande makten och är en direkt del i den. Vissa människor tror att polisens uppgift är att skydda medborgarna från brottslighet, detta otyg är något som den ofta korkade polismannen själv tror på och som han vill att medborgarna också skall tro på för det ger polismannen mer status. Om nu så är fallet har de sannerligen misslyckats med tanke på all den brottslighet vi har i samhället idag men som vi inte hade förr. Eftersom poliser också röstar så har även de röstat in problemet i vårt samhälle. De är alltså den typen av människor som häller ut en kanna mjölk på golvet och bara lyckas torka upp en del av mjölken på golvet. Sedan springer de runt bland människor med malligt hjältekomplex och förkunnar för andra hur duktiga de är, att de minsann lyckats torka upp en bråkdel av mjölken på golvet!

En polisman som är i uniform idag är en person som antingen är så hjärntvättad att han inte ens förstår hur brottsligheten skall stävjas eller om han förstår så är han så feg att han går runt i sin uniform istället för att ta av den och göra motstånd mot de riktigt kriminella som struttar runt i Riksdagen med kostym och slips. Därför är det viktigt att endast samarbeta med polisen när det verkligen behövs. Konflikthantering bör i allra största möjliga mån skötas utan polisen eller myndigheternas inblandning. Detta kommer frigöra resurser för myndigheterna men det större målet är att dessa myndigheter får en mindre inverkan på dig och dina nordiska medmänniskors liv.

Den här staten i dess nuvarande form kan endast existera med hjälp av att de beskattar dig på ditt arbete. Jag förstår att alla inte kan sluta jobba, det enda jag ber om är att minska inkomsterna till den här folkmördarstaten så mycket som möjligt.

Undanhållandet av skatt är alltså alltid något positivt från infallsvinkeln raslig överlevnad. Den rådande normen har länge varit att man skall arbeta och inte ligga samhället till last. Detta är något positivt i många scenarion. Även i ett framtida nationalsocialistiskt samhälle. Det är dock aldrig positivt när samhällets ledare aktivt försöker rasligt blanda folket ut ur dess existens.

Därför är det positivt att ta ut pengar i allehanda former, moraliskt skall detta endast ses som en skatteåterbäring.

Sätt familjen i främsta rummet

Skolan är en annan viktig faktor. Den judiska gruppen förstod tidigt att de behövde starta en friskola för att de skulle kunna fostra barnen i judisk anda och därmed skulle deras barn fortfarande vara judiska i det mångkulturella Sverige, något som judiska ledarfigurer varit starkt pådrivande att skapa. Nordbor behöver tänka på samma sätt då skolan är fientligt inställd till vårt folk. Föräldrar måste ta större ansvar att fostra sina barn och tävla mot den kulturmarxistiska skolan. Era barn går ungefär sex till åtta timmar i skolan, det är sex till åtta timmar där de i varierande grad får lära sig värderingar som baseras på självhat, HBTQ, rasblandning och judedyrkande, allt stöpt i kulturmarxismens anda.

Samma sak är det i hemmet. Fienden har stor kontroll över vad som visas i filmer, på TV, Youtube och i radio. Därför måste föräldern sätta stopp för den psykologiska krigföringen som ämnar hjärntvätta deras barn. Försök i största möjliga mån att sluta använda massmedia. Att slänga ut TV:n är en bra start. Att välja ut bra filmer är något annat man kan göra. Men framförallt är det viktigt att vi nordbor umgås mer med barnen och lär dem sunda värderingar istället för att de uppfostras av globalistisk media via smarttelefonen. Om ni känner att ni inte har tid.

Släpp ert materialistiska tankemönster, både man och kvinna, gå ned i arbetstid eller planera hur ni skall kunna leva på bidrag. För jag hävdar att en mamma som är hemmafru är oftare en bättre mamma än de som lämnar barnet på dagis och sticker till jobbet där hon fokuserar nio timmar på sin karriär medan hennes småbarn endast kanske får tre till fem timmar av uppmärksamheten.