MEDIA. Nordfront.se finns återigen på Facebook efter en tids frånvaro.

Nordfront.se hade tidigare en Facebook-grupp med över 3000 personer som gillade och följde den. Efter att vänsterextremister anmält sidan raderades den från Facebook och ersattes av en fejkad sida.

Facebook har nu äntligen tagit bort fejksidan varför vi kunnat skapa en ny Nordfront-grupp på Facebook som går att gilla. Huruvida redaktionen kommer att se till att sidan kontinuerligt uppdateras med inlägg från Nordfront är ännu inte bestämt, men det går i alla fall nu att visa sitt stöd för Nordfront genom att gilla sidan på Facebook.

I samband med att Nordfront skapade sitt första konto på Facebook skrev chefredaktör Fredrik Vejdeland följande som är fortsatt viktigt att tänka på:

Att sociala medier som Facebook och Twitter inte är vänner till den revolutionära nationella kampen är ett faktum. Tvärtom används dessa till att övervaka just systemkritiska element och fungerar i allmänhet som virtuella lekplatser och verklighetsflykt. Fel använt riskerar användaren av sociala medier att bli passiviserad och därmed ofarlig för systemet.

Rätt använt finns dock stora möjligheter. Samtidigt som vi intar en kritisk inställning till sociala medier är vi väl medvetna om att de utgör tekniska redskap för rekrytering till kampen. Många av de som vi vill nå ut till finns dagligen på Facebook, medan samma personer i nuläget har begränsad kännedom om Nordfronts eller Motståndsrörelsens existens.

Detta moment 22 har vi nu efter lång diskussion beslutat oss för att bryta. Nordfronts redaktion har gjort bedömningen att vi tjänar mer än förlorar på att finnas på sociala medier och har därför tagit beslut om att Nordfront.se ska finnas även på Facebook.

Vi vill fortsätta uppmana människor, i första hand våra egna medlemmar och andra nationella, att om ni ska använda sociala medier bör det ske i främst kamprelaterade syften och genom att vara föredömen för andra användare. Vi hoppas att de läsare och understödjare av Nordfront som finns på Facebook sprider Nordfronts namn, delar våra artiklar och förmedlar kontakter som kan komma oss tillgodo.

Även vänsterextremister kan kartlägga människors politiska åsikter via Facebook, framför allt om användarna har helt öppna profiler och regelbundet gillar inlägg i nationella Facebook-grupper. Helst bör detta så klart inte ses som ett betydande hinder för att ta politisk ställning och sprida vårt budskap på Facebook, men det är upp till var och en att göra den bedömningen själv.

Facebook-gruppen går för närvarande att hitta HÄR.


  • Publicerad:
    2014-11-16 19:45