CENSUR. Det brittiska alt-tech-företaget Bitchute har nu lovat myndigheterna att öka den politiska censuren på sin plattform.

När Bitchute lanserades kunde Nordiska motståndsrörelsen använda plattformen – den tiden är sedan länge över.

Bitchute lanserades 2017 som ett yttrandefrihetsvänligt alternativ till Youtube efter att Google ökat den politiska censuren på sin videoplattform. Trots att Bitchute haft stora tekniska brister har plattformen blivit relativt stor då den både var tidigt ute och varit mer långlivad än många av de andra alternativ till Youtube som kommit och gått under åren.

Kritiker har dock fått rätt i att Bitchute som drivs av ett brittiskt företag i längden inte skulle kunna stå upp för yttrandefriheten av rent juridiska skäl. Ett av de första tecknen på att denna bedömning var korrekt kom när Nordiska motståndsrörelsen och Gyllene gryning totalförbjöds från plattformen som ansåg att de båda organisationerna var att betrakta som kriminella eller terroristiska rörelser.

Nu har det uppmärksammats på sociala medier att Bitchute förra månaden uppdaterade sina användarvillkor och förbjuder allt innehåll som kan ses som ”hate speech”. Bitchute skriver att de varit i kontakt med den brittiska motsvarigheten till Myndigheten för press, radio och TV och efter den dialogen valt att ändra sina användarvillkor så att det blir ett bredare spektrum av material som nu förbjuds från deras hemsida.

Tidigare talade reglerna om att det hatiska innehållet måste skapa en verklig risk för att den utsatta gruppen skulle utsättas för skada. Nu skriver Bitchute att censur kommer drabba:

…allt material som sannolikt uppmuntrar till hat mot en grupp av personer eller en person som ingår i en grupp av personer baserat på någon av de grunder som hänvisas till i Europeiska Unionens Artikel 21 i ”Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna”.

Artikeln som användarvillkoren hänvisar till säger att det är förbjudet att diskriminera någon på grund av kön, ras, färg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska drag, språk, religion eller tro, politisk eller annan uppfattning, medlemskap i en nationell minoritet, egendom, medfödda handikapp, ålder eller sexuell läggning. Alltså kommer allt material som riktar för hård kritik mot någon av alla dessa mänskliga kategorier kunna censureras då kritik och ifrågasättande alltid avfärdas med att det är ”hat” om det passar den kritiserade gruppen.

Lyckligtvis finns det andra plattformar som har högre i tak än Bitchute. Internationellt har Odysee/LBRY alltmer kommit att utkonkurrera Bitchute både vad gäller teknisk funktionalitet och yttrandefrihet. För svenska tittare finns också Peertube.se som publicerar material som tidigare raderats eller skulle raderas från Youtube och liknande plattformar om det publicerades där.


  • Publicerad:
    2021-07-05 23:20