POLITIK Efter en skattehöjning av regeringen har dieselpriset skjutit till över 20 kronor/litern.

Idag, den 1 januari höjs skatten på diesel. Det redan höga dieselpriset når rekordnivåer på 20 kronor/litern.

En del i prishöjningen är den så kallade reduktionsplikten, att en högre andel förnybara bränslen ska blandas i diesel och bensin. Till detta ökar också de globala priserna på biodrivmedel.

Exempelvis hos Cirkle K:s bemannade tankstationer kostar dieseln 20:27 kronor/litern, medan bensinen kostar 18:19 kronor/litern. Den största höjningen sker på biodiesel, där priset höjs med hela fyra kronor/litern.

En liter HVO100 kostar nu 24:12 kronor/litern.