Ett energiskt torgmöte och ett informativt föredrag utgör en slagkraftig blandning med fortsatt potential. Detta bevisades när kampanjen ”massinvandringen – en tickande bomb” knackade på dörren och intog Mariannelund.

Om du beskriver den mångkulturella verkligheten så skapar du oro bland vår nuvarande maktelit och dess anhängare på lägre nivå. När bilden blir tydlig är det inte ovanligt att multikultikramarna gömmer sig och ber för att ingen märker av din beskrivning. Detta kunde Svenska motståndsrörelsen nyligen se exempel på i Småland. När kampanjen ”massinvandringen – en tickande bomb” lördagen den 19 maj, besökte Mariannelund var det tyst från de lokala intressegrupperna vilka under andra dagar är varma förespråkare för fortsatt främlingsimport.

Birgitta Johansson från Röda Korset. Denna bild dokumenterar Johansson på ett hemligt krismöte, i färd att avvisa obehöriga besökare med polisens hjälp.

De lokala intressegrupperna kan pekas ut genom att de har ett ekonomiskt intresse av att välkomna asylsökanden och därför använder tusen idiotiska argument för att förorda massinvandring och romantisera över exotiska främlingar. Detta skamliga agerande döljs inte sällan i termer av solidaritet, tolerans och humanitärt arbete. Det verkar heller inte finnas några gränser för hur många tomma floskler som produceras. Detta fick jag höra många gånger när jag den 25 januari besökte ett asylmöte i Mariannelund. Om mötet skrev jag bland annat att jag oräkneliga tillfällen fick höra ordet ”berikning” kombinerat med ”invandring”, ”mångfald” och ”nya kulturer”. Duktigast i att uttrycka dessa kombinationer var Birgitta Johansson från Röda Korset som får inkomst av att jobba bland asylsökande i Mariannelund. Johansson har varit en av de mest tongivande personerna med att släta över problemen som följt med asylboendet på orten. Hennes uttalande i Radio P4 den 13 december 2011 är talande för hennes inställning:

– Jag är inte rädd för flyktingarna, men de unga nazisterna är jag rädd för.

Lokala åsikter om situationen
Jag pratade med en mariannelundsbo på torgmötet som uttryckte sin besvikelse över Birgitta Johansson. Tidigare hade de haft en god relation som grannar men numera hälsar de inte på varandra. Jag fick även berättat detaljer om Markus Kyllenbeck som är vd för bostadsbolaget Bruzahem. Bolaget hyr ut bostäder på orten åt Migrationsverket. Kyllenbecks far var enligt samma uppgiftslämnare ingen varm vän av invandring till Sverige. Skulle han se vad sonen håller på med idag skulle han ”vrida sig i sin grav”. Om vittnesmålet på torget var representativt för vad de flesta mariannelundsbor tycker går det att spekulera kring. Slutsatsen som går att dra är i alla fall att de lokala massinvandringsförespråkarna blir utsatta för en social stigmatisering i någon grad. Mycket troligt är att många är besvikna och arga på deras agerande.

Bruzahem

Markus Kyllenbeck, vd för bostadsbolaget Bruzahem. Enligt en lokal uppgiftslämnare skulle fadern till Kyllenbeck ”vrida sig i graven” om han visste vad sonen sysslade med idag. Bostadsbolaget kan ställas till ansvar för situationen med många asylsökande i den forna småländska idyllen Mariannelund.

På torgmötet satte vi ner foten och levde upp till den proklamering som vi tidigare har lagt fram, att ”sista ordet inte är sagt” i fallet Mariannelund. De som tidigare har styrt samtalen genom hemliga asylmöten och detaljplanerade dagordningar måste ha känt obehag över att det för dagen stod några andra som tog sig friheten att beskriva situationen. Röda Korset, kommunalpolitiker, Migrationsverket och liknande aktörer har inte längre något tolkningsföreträde. Lokalbefolkningen är införstådda med att det finns ett alternativ med folk som är beredda att handla för en bättre framtid.

Verkligheten bakom myterna
Att multikultivurmarna skapar en dimridå för att förleda befolkningen om vad massinvandringen är, står bortom allt tvivel. På föredraget som hölls efter torgmötet ställde sig Pär Öberg frågan vilka det är som man från officiellt håll brukar kalla för flyktingar och hur migrationspolitiken fungerar. Öberg gick igenom begrepp som kvotflykting, anhörighetsinvandring, arbetskraftsinvandring, ensamkommande barn och papperslösa. Egentligen är dessa saker inga statshemligheter. I samband med Öbergs föredrag blev det emellertid uppenbart hur befolkningen luras genom att makthavarna blandar ihop korten kring dessa begrepp och ofta medvetet förleder folk. Detta kunde jag intyga på mötet jag besökte den 25 januari. Där valde Migrationsverkets företrädare, Liselotte Ingesson Politis, att bara tala om mängden personer som söker politisk asyl samtidigt som hon ”glömde bort” övriga kategorier. På så vis försvann ungefär åttio procent av de främlingar som kommer till Sverige varje år. Dessa skulle tydligen inte synas i hennes presentation.

 

Efter torgmötet erbjöds intresserade att delta på Pär Öbergs föredrag om flyktingpolitik. Föredraget var särskilt anpassat för att ge en utomstående besökare förståelse i ämnet på kort tid. Öberg krossade skickligt vanliga myter som spridits och plockade fram de frågeställningar som borde vara mest relevanta. Upplägget med detta efterföljande föredrag passade även bra för att ge meningsmotståndare möjlighet att diskutera och visa en annan ståndpunkt. Trots flera erbjudanden har ingen meningsmotståndare tackat ja till inbjudan.

När Pär Öberg fortsatte sitt föredrag med att ställa frågan ”varför” så klarnade bilden ännu bättre. Är det verkligen frågan om humanitära skäl? Behöver vi arbetskraftsinvandring? Är det så att vi skulle bli inavlade om vi inte skulle blanda våra gener? Skälen som massinvandringsförespråkarna ofta använder mosades sönder en efter en under föredraget. Slutligen i föredraget kom vi till frågan om vad som är det egentliga skälet till varför Sverige har massinvandring. Med detta neutraliseras massinvandringsmyterna definitivt och fram träder insikten om en hänsyslös maktelit som vill dominera världen och förslava befolkningen enligt klassisk ”härska och söndra teknik”. Cynisk maktpolitik är det som ytterst ligger bakom införandet av det mångkulturella samhällsexperimentet i Sverige och i andra länder. Till skillnad mot talet om ”alla människors lika värde” har den lilla människan inget värde över huvud taget hos makteliten som exporterar mångkultur och framtvingar massinvandring. I sitt föredrag kommer Öberg att förklara ”de egentliga skälen” på ett trovärdigt och pedagogiskt sätt. Efter en genomgång från Öberg med efterföljande diskussioner så borde de sista tvivlen ha skingrats. Den mångkulturella utopin kan därmed dumpas på sophögen med gott samvete.

Kommande kampanjer att vänta
Massinvandringen är en tickande bomb. Genom att följa Svenska motståndsrörelsen under en kampanjdag motsvarande den vi hade i Mariannelund så blir det en omöjlig uppgift att hävda motsatsen. Med erfarenheten kommer kampanjen att förbättras och utvecklas. Håll ögon och öron öppna inför nästa kampanjdag!


  • Publicerad:
    2012-05-29 02:18