Måndagen den 17/8 satte sig aktivister ur Kampgrupp 1 ned för diskussion kring några djupare frågeställningar. Kamraterna uppmuntrades till att utgå från frågorna, och ur ett revolutionärt perspektiv filosofera fritt kring kampen.

Genom diskussion prövas ens ställningstagande, man blir mer vattentät i sin argumentation och den ideologiska övertygelsen stärks.

M__CB53


  • Publicerad:
    2015-08-20 07:30