UTRIKES Republikanskstyrda Florida fråntar nu Disney sitt självstyre som man länge haft i ett område i delstaten, efter att Disney öppet kritiserat att lärare inte längre får ”undervisa” små barn om ”könsidentitet” och sexuell läggning.

I över 50 år har Disney haft ett självstyre motsvarande det som ett county i Florida har, i ett område kring företagets nöjespark utanför Orlando. Det ser man nu ut att bli av med, efter att den republikanskt styrda delstaten beslutat att detta ska avvecklas.

Bakgrunden är att det politiska styret i delstaten nyligen beslutat att förbjuda lärare att ”undervisa” barn, i tredje årskurs och nedåt, om ämnen som ”könsidentitet” och sexuell läggning. Lärares möjlighet att tala med barn om sådana saker verkar vara något av en hjärtefråga för Disney, som öppet kritiserat lagstiftningen.

Självstyret beviljades från början efter lobbyverksamhet från företaget motiverat av att de två countyn som området ligger på, Orange och Osceola, inte hade de resurser som krävdes för att leverera nödvändiga tjänster till det område Disney då började bygga.