ÅSIKTSREGISTRERING En typ av kontroll för att få bli ordningsvakt föreslås att slopas. Nu oroar sig lobbyister för att nationalsocialister ska kunna få jobben.

Regeringen föreslår i en utredning att prövning av ”medborgerlig pålitlighet” tas bort för ordningsvakter som inte arbetar på skyddsobjekt, samt att ordningsvakter ska få befogenhet att visitera och transportera omhändertagna. Tanken är att fler ska kunna bli ordningsvakter.

Oroas över nationalsocialister

Förslaget oroar dock lobbyister på Transport och Säkerhetsföretagen, då det innebär att politiskt obekväma personer kan få arbeta som ordningsvakter på allmänna platser eller flyktingboenden.

— Jobbar man mot samhället som vi gör så ställer ju samhället högre krav, och då måste vi ha någon slags miniminivå […] Av det skälet är det oerhört viktigt för oss att man behåller den här kontrollen och säkerställer att personer som utgör ett hot och inte delar de grundläggande demokratiska principerna, helt enkelt inte jobbar i branschen, säger Li Jansson, bransch- och näringspolitisk chef på Säkerhetsföretagen, till vänstertidningen ETC.

Branschen har tidigare fått kritik för att obekväma personer arbetat hos dem. 2019 gjorde Expressen en granskning av säkerhetsbranschen där man förfasades över att nationalsocialister arbetar som ordningsvakter och försökte klumpa ihop dissidenter med mördare och våldtäktsmän.

Säpo är glada - blir mindre jobb

Säkerhetspolisen välkomnar däremot att prövningen av ”medborgerlig pålitlighet” tas bort, då det är en arbetsuppgift som tar mycket tid i anspråk och inkräktar på den enskildes integritet. Dessutom måste Säkerhetspolisen prioritera vanliga kontroller framför de som görs när en ordningsvakt ska arbeta på ett skyddsobjekt.

Johanna Westeson, jurist och sakkunnig på diskrimineringsfrågor hos organisationen Amnesty oroas över ett ökat våld mot icke-européer då hon hävdar att ordningsvakter ska ha ”gjort sig skyldiga till rasprofilering och övervåld mot människor med utomeuropeisk bakgrund.”

Westeson spottar även ut sitt hat mot folket då hon menar på att det inte är bra ”att personer med mycket sämre förutsättningar och lägre utbildning får dessa uppdrag av staten”.