INRIKES. Skolkande och svagpresterande skolelever presterar bättre under coronakrisen – på grund av distansundervisningen.

Flera rektorer har i en undersökning gjord av Göteborgsposten sagt att distansundervisningen som gymnasieskolor bedriver under coronakrisen gör att lågpresterande elever gör bättre ifrån sig i skolundervisningen.

Rektorn på Angeredsgymnasiet i Göteborg, Patrik Gladh, säger att skolresultaten har förbättrats i den grupp som annars presterar sämre.

Undervisningsnärvaron har också ökat bland de elever som annars tenderat att skolka från lektioner.

— Vissa elever uppvisar en markant förbättring. En mindre revolution, säger Gladh.

Även Skolverket har noterat att elever som vanligtvis har hög frånvaro har fått högre närvaro sedan man började med distansundervisning.

Monica Widelund som är chef för gymnasieskolorna i Eskilstuna berättar för SVT att även där är fler elever närvarande på lektionerna än tidigare. Enligt Widelund vågar fler elever ”ta för sig” mer i det digitala klassrummet än i det fysiska.

Närvaron mäts dels genom elevernas uppkoppling på videokonferenser, dels genom genomförda uppgifter som de tilldelats på lektionen. Innan man på grund av coronasituationen gick över till distansundervisning hade gymnasieskolorna i Eskilstuna en total frånvaro på mellan 10 och 15 procent. Nu ligger den på mellan två och sju procent.


  • Publicerad:
    2020-04-10 18:40