MEDIA I ett reportage från den omfattande Nato-övningen Aurora 23 hyllar Dagens Nyheter hur man övar på ett storkrig mot Ryssland. Övningen beskrivs som en ”inträdesbiljetten till Nato”.

Idag avslutas den tre veckor långa militärövningen Aurora 23, där Försvarsmakten deltar tillsammans med Nato-länder som USA och Finland, men även Ukraina. DN har varit på plats och skrivit ett reportage som hyllar hur svenska militärer övar på ett USA-lett storkrig mot Ryssland, som i övningen kallas ”Occasus”.

Sveriges överbefälhavare Micael Bydén intervjuas och han är väldigt nöjd med utvecklingen.

— Det är övningen är oerhört viktig. Därför att vi med de länder som kommer hit kan visa att vi har resurser och kompetens på plats så att de kan slåss tillsammans med oss, säger Bydén till DN.

DN beskriver övningen som en ”inträdesbiljett till Nato”, vilket Bydén håller med om.

— De känner oss redan nu. Men det här blir en bekräftelse för dem: Det kommer att bli bra med Sverige i Nato, säger överbefälhavaren.

Enligt DN har Nato under övningen representerats genom krigsalliansens högsta organ, den så kallade militärkommittén. Enligt Bonniertidningen är man väldigt imponerade av övningen.

— Jag är mycket imponerad av storleken och omfattningen av övningen. Att planera och få 26 000 deltagare från 14 länder att öva i ett komplicerat scenario över stora områden till lands, till sjöss och i luften – det är en ansträngning som Sverige ska ha beröm för, säger militärkommitténs vice ordförande, den amerikanske generallöjtnanten Lance Landrum.

DN har även talat med den polske försvarschefen Rajmund Andrzejczak som säger att alla Nato-länder väntar på att Sverige ”ska komma med i Natofamiljen”. Han säger också att övningen är en ”mycket stark signal till Ryssland att friheten och säkerheten i Östersjöområdet är central”.