RYSSLAND. En kvinna från Ryssland fick avslag på ansökan om ”Birthright trip” till Israel då det inte är fastställt att hon är etnisk judinna.

När Masha Yakerson, 19, från Ryssland ansökte om en så kallad Birthright trip fick hon avslag på grund av att hennes föräldrar inte var gifta och att hennes födelse inte registrerades förrän hon var tre år gammal. Israeliska konsulatet kräver nu att hon lämnar DNA-prov för att styrka att hon är etnisk judinna. De har även informerat henne om att hon behöver lämna DNA-prov om hon tänker emigrera till Israel.

Alla judar mellan 18-26 år som inte besökt Israel får en subventionerad resa till landet som varar i tio dagar och ska tjäna till att stärka banden mellan judar från hela världen. Denna resa kallas ”Birthright trip” och ordnas av organisationen ”Taglit-Birthright Israel” som till stor del finansieras av den israeliska staten.

Mashas far Shimon Yakerson kallar beslutet för ”uppenbar rasism mot ryska judar”. Han uppger att anledningen till att hans dotters födelse registrerades sent var att han vid tillfället arbetade vid en skola för rabbiner i USA.

Källa:
Russian-speakers who want to make aliya could need DNA test


  • Publicerad:
    2013-08-11 18:49