UTRIKES. DNA-företag som 23andMe erkänner att de förfalskar och lägger till afrikanska matchningar på andra vita personers resultat för att ”bedra rasister”.

23andMe förfalskar resultat om personers ursprung.

I en intervju med nyhetssidan Cracked, berättar ett av de största DNA-företagen, företaget specifikt är okänt, vad som egentligen händer när du köper ett så kallat ursprungstest.

Inside Edition tog hjälp av trillingar som var omöjliga att skilja på. Därefter beställde de ett ursprungstest till var och en där de spottade i var sin kopp. Sedan skickade de tillbaka salivet till både Ancestry.com och 23andMe som analyserade salivet.

Trillingarna som fick olika DNA-resultat.

Trillingarnas resultat var dock chockerande. De hade fått väldigt olika resultat från de båda betalda tjänsterna, ingen av trillingarna fick samma resultat. En DNA-expert vid namn Dr. David Ku berättade för Inside Edition att deras ursprung borde vara helt identiskt med varandra. Trillingarna var 99 procent av raslig europeisk härkomst men resultaten visade något helt annat.

Ett annat exempel är när den vita nationalisten Craig Cobb bjöds in till ett tv-program för att ta reda på var han själv hade sina rötter. I studion med publiken sitter Cobb med två svarta kvinnor där den ena av dem har resultatet i handen. Kvinnan börjar sedan att läsa upp resultatet högt som säger att Cobb är 86 procent europeisk men 14 procent subsaharisk afrikan.

I en intervju med Cracked visar det dock sig att resultatet kan ha varit förfalskat. Nedan följer ett utdrag ur intervjun:

Morgan and his colleagues were caught between a rock and a really-want-to-mess-with-racists place. It would’ve been fun to throw a ”10 percent West African” in there, but then they might have a pissed-off, dangerous person at their office, waving a gun. ”Since we couldn’t do anything to the results (and we wanted to), what we did was add ’< 1 percent’ to each African category of ethnicity. That way we weren’t lying, and they would both be wondering how much under a percentage point was. We always try to round to the nearest number because we sometimes hear about percentage points, but for them, we leave it open to whether it’s a one or a zero.

It’s a compromise that’s elegant in its passive-aggressive simplicity. And it got a result. ”The near-N-bomber wrote to us asking what that meant, and we wrote back that it meant it was under 1 percent. And we were not saying zero. Unless they got another test, that was going to bother them. Maybe they weren’t 100 percent Caucasian. I mean, they were, according to the results, but this way it leaves it open, and they’ll always be wondering.

Vilka ligger bakom DNA-företaget 23andMe?

Anne Wojcicki, är av judisk härkomst samt verkställande direktör och medgrundare av företaget 23andMe. En annan intressant sak är att Wojcikcis syster Susan Wojcicki var en väldigt viktig verkställare på Google medan hon nu är verkställande direktör på Youtube, som ägs av Google. Susan var även gift med juden Sergey Brin som grundade Google tillsammans med bland andra juden Larry Page. För tillfället är Page verkställande direktör för Googles moderbolag, Alphabet Inc, vars finanschef Ruth Porat också är av judisk härkomst.

Anne Wojcicki och Sergey Brin.

En artikel med rubriken “The genetic-testing company’s real goal is to hoard your personal data” i Scientific American kan man läsa följande:

But as the FDA frets about the accuracy of 23andMe’s tests, it is missing their true function, and consequently the agency has no clue about the real dangers they pose. The Personal Genome Service isn’t primarily intended to be a medical device. It is a mechanism meant to be a front end for a massive information-gathering operation against an unwitting public.

Sound paranoid? Consider the case of Google. (One of the founders of 23andMe, Anne Wojcicki, is presently married to Sergei Brin, the founder of Google.) When it first launched, Google billed itself as a faithful servant of the consumer, a company devoted only to building the best tool to help us satisfy our cravings for information on the web. And Google’s search engine did just that. But as we now know, the fundamental purpose of the company wasn’t to help us search, but to hoard information. Every search query entered into its computers is stored indefinitely. Joined with information gleaned from cookies that Google plants in our browsers, along with personally identifiable data that dribbles from our computer hardware and from our networks, and with the amazing volumes of information that we always seem willing to share with perfect strangers—even corporate ones—that data store has become Google’s real asset. By parceling out that information to help advertisers target you, with or without your consent, Google makes more than $10 billion every quarter.

23andMe sprider lögner och kallar sig själva för “DNA-experter”.

Källor:
Inside The Shady World Of DNA Testing Companies
The genetic-testing company’s real goal is to hoard your personal data
How Reliable Are Home DNA Ancestry Tests? Investigation Uses Triplets to Find Out


  • Publicerad:
    2017-12-08 08:22