ARBETSRÄTT. Diskrimineringsombudsmannen anser att det ej namngivna matleveransföretaget har felat genom att inte kunna erbjuda en kvinna med provanställning en tillsvidareanställning på grund av hennes graviditet. Detta meddelade myndigheten igår i ett pressmeddelande.

Chefen blev informerad om kvinnans tillstånd efter att hon hade arbetat tre månader på matleveransföretagets varumottagning i Skåne. Enligt kvinnan själv ska chefen ha sagt att det inte fanns anledning att fortgå med provanställningen då han menade att hon ändå inte skulle närvara på ett år på grund av mammaledighet till följd av sitt gravida tillstånd.

Via ett SMS från sin chef, där han bekräftade att bolaget reagerade negativt på att kvinnan inte berättat om sitt gravida tillstånd vid anställningen, kunde kvinnan styrka sin klagan till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Efter DO:s utredning anser myndigheten att kvinnan har blivit diskriminerad av bolaget då man bedömer att kvinnan fick avsluta sin provanställning på grund av sin graviditet, vilken i sin tur är kopplad till hennes kön. DO menar alltså att detta är könsbaserad diskriminering och fallet kommer nu avgöras i Arbetsdomstolen.


  • Publicerad:
    2021-05-18 21:45