SIONISM. Document.no-redaktören och ”förintelse”-fanatikern Hans Rustad går till angrepp mot Motståndsrörelsen och menar att organisationen borde bekämpas.

Det är i artikeln ”Yttre högern är antisemitisk och antikristen” som 66-årige Hans Rustad går till angrepp på vad han kallar för ”yttre högern”. Artikeln är publicerad på den pro-israeliska och islamkritiska nätsidan Document.no, som Rustad är redaktör för.

Huvudbudskapet i artikeln är att det som han definierar som ”demokratiska högersidan” tar avstånd från och bekämpar ”yttre högern”. Med andra ord: Document.no och deras anhängare tar avstånd från och vill bekämpa Motståndsrörelsen.

Rustad verkar upprörd över Motståndsrörelsens demonstration i Kristiansand och all uppmärksamhet den medförde och han kritiserar att organisationen påpekar homolobbyns judiska rötter. Enligt honom är såna uttalanden ”antisemitiska” och kommer bara få gehör hos människor med ”allvarliga problem”.

Att Motståndsrörelsen använder en tyrruna menar han är ett tecken på att organisationen är antikristen. Att det råder religionsfrihet i Motståndsrörelsen är något som han uppenbarligen inte har tagit till sig. Rustad avslutar artikeln med att uppmana sina följare till kamp mot Motståndsrörelsen, eller vad han kallar för ”yttre högern”. Han skriver:

Det betyder att den demokratiska högersidan aktivt måste vara på vakt och bekämpa yttrehögern. Det är den demokratiska högersidan som har mest att förlora på om den yttre högern segrar.

66-årige Hans Rustad skrev för övrigt sin avhandling om den så kallade förintelsen och han har skrivit essäer och hållit föredrag om ämnet flera gånger. Via Document förlag har han gett ut flera böcker om ”förintelsen”, bland annat romaner och poesi.

Rustad har tidigare hållit föredraf för sionistorganisationen Med Israel för fred (MIFF) och han har bland annat sagt att förintelseförnekelse bör kriminaliseras. Han och Document.no har även flera gånger försvarat judisk könsstympning av pojkbarn.

Ursprungligen publicerad på Frihetskamp.net.


  • Publicerad:
    2017-08-14 11:10