CORONA. I Japan dog under oktober fler människor av självmord än av covid-19 under hela senaste året. Nu varnar experter för att nedstängningar som leder till arbetslöshet och ekonomiska svårigheter kan ge upphov till en psykisk hälsokris med långt allvarligare konsekvenser än själva ”pandemin”.

Effekten av nedstängningarna kan bli betydligt värre än själva ”pandemin”. Foto: Pixabay (Public Domain).

Covid-19 har spridits mellan flera kontinenter – så som influensor vanligen brukar göra – men benämns och hanteras globalt som en livshotande pandemi.

Det som sticker ut när det gäller denna sjukdom är att ett flertal länder vidtagit rigorösa åtgärder för att begränsa smittan, så som utegångsförbud, nedstängningar av hela länder samt obligatorisk användning av ansiktsmasker. Detta trots att dödligheten inte verkar vara högre än vid en något svårare säsongsinfluensa.

Experter har varnat för att nedstängningarna kan leda till en psykisk hälsokris där massarbetslöshet, social isolering och oro tar ut sin rätt och som i längden kan leda till långt allvarligare konsekvenser än själva pandemin, skriver CNN.

Fler människor dog av självmord i Japan under oktober än i covid-19 hela senaste året

Officiella siffror från Japan visar att bara under oktober var siffrorna för döda till följd av självmord högre än antalet som dött av covid-19 under hela senaste året. Antalet självmord steg i Japan under oktober till 2 153 enligt Japans nationella polismyndighet.

I fredags hade totalt 2 087 personer dött i covid-19, uppgav hälsovårdsmyndigheten i landet.

Färsk självmordsstatistik som kan användas för att förstå pandemiåtgärdernas effekt på mentala hälsan

Till skillnad mot många andra länder så visar Japan färsk självmordsstatistik som kan användas av andra länder för att förstå vilka effekter som de coronarelaterade åtgärderna kan få på människors mentala hälsa.

— Vi har inte ens haft en lockdown, och effekterna av covid-19 är minimala jämfört med andra länder … men ändå ser vi denna stora ökning av antalet självmord, säger Michiko Ueda, docent vid Waseda University i Tokyo och expert på självmord.

– Det ger en fingervisning om att andra länder i framtiden kan komma att se en liknande eller ännu större ökning av antalet självmord, säger Ueda.

Japan har bland de flesta självmorden i världen – men trenden var vikande fram till pandemin

Japan har länge kämpat med en av världens högsta självmordsfrekvenser. Även om orsakerna är komplexa så har lång arbetstid, prestationskrav från skolan, social isolering och ett kulturellt stigma kring psykisk hälsa nämnts som bidragande faktorer.

Under tio års tid fram till år 2019 minskade dock antalet självmord och förra året var de runt 20 000, vilket enligt hälsovårdsmyndigheten är det lägsta årliga antalet sedan man 1978 började föra register. Den nedåtgående trenden verkar alltså ha vänts av ”pandemin”.

Självmorden ökar främst bland kvinnor som ofta arbetar deltid

Ökningen verkar i högre grad gälla kvinnor. Även om de utgör en mindre andel av det totala antalet självmord än vad männen gör, så ökar antalet kvinnor som tar sitt liv.

Antalet självmord bland kvinnor ökade under oktober med 83 procent jämfört med samma månad under föregående år. Under samma tidsperiod ökade antalet självmord bland män med 22 procent.

Skälen till att ökningen är större bland kvinnor kan vara flera. Kvinnor arbetar i större utsträckning deltid inom detaljhandeln samt hotell- och livsmedelsbranschen – där det förekommit omfattande uppsägningar.

En liknande trend visar en global studie som gjorts av en ideell internationell hjälporganisation – där 27 procent av kvinnorna nämnde en ökad mental påfrestning under ”pandemin”, jämfört med 10 procent av männen.

Japans unga kämpar redan med stress – kan förvärras av nedstängningar

Japan är det enda G7-land – sju av världens största industrialiserade ekonomier – där självmord är den främsta dödsorsaken för unga människor mellan 15 och 39 år.

Många unga kämpar under nedstängningar med problem i hemmet som stress, sexuella övergrepp och pressen av att komma efter i skolarbetet. Under våren då skolorna stängde så tornade hemarbetet upp sig för de unga som även förlorat friheten att träffa sina vänner, vilket även detta bidrog till stress.

Enligt en enkät som besvarades av 8 700 föräldrar och barn så fann man att inte mindre än 75 procent av de japanska skolbarnen uppvisade tecken på stress på grund av ”pandemin”.

Även flera japanska kändisar har under de senaste månaderna tagit sina liv. Japansk media rapporterar inte detaljerat om dessa då det ofta leder till en ökning av självmord hos allmänheten.


  • Publicerad:
    2020-11-30 18:20