SHARIAKULTUR. Den kristna kvinnan Asia Bibi dömdes till döden för att ha erbjudit dricksvatten åt sina muslimska arbetskamrater. Nio år senare släpps hon ur fängelset.

En kristen kvinna, Asia Bibi, mor till fem barn, har släppts ur pakistanskt fängelse efter nio år.

Bibi dömdes till döden för att ha vanhedrat islam när hon försökte ge dricksvatten åt sina muslimska arbetskamrater. Eftersom hon är kristen ansågs handlingen innebära ett besudlande av de rena muslimerna.

Sin tid i fängelset har hon använt för att vädja till Pakistans högsta domstol. Domstolen har nu dömt fallet till hennes fördel. Den har till och med gått så långt att den har yttrat reprimander mot vittnena i fallet som i Pakistan betraktas som ett högprofilsmål.

Flera advokater och domare som hade tänkt åta sig Bibis fall har mördats respektive utsatts för dödshot från shariatrogna muslimer. Morden och hoten har fått jurister att avstå från att ta sig an hennes fall.

När högsta domstolens nya beslut tillkännagavs, utbröt försök till att skapa kravaller. Det var den muslimska kommuniteten i Pakistan som uppviglade till kravaller.

Nu kommer Bibi och hennes familj att försöka få asyl i ett västerländskt land. Det kommer inte att göra livet säkert för familjen, för förföljelserna mot de ”otrogna” följer ibland med offren till deras nya boplatser i västvärlden, vilket inte minst somaliern och islamkritikern Mona Walter har upplyst människor boende i Sverige om. Walters upplysningskampanjer har föranlett Expo och massmedier att anklaga Walter för att ha ”högerextremistiska kopplingar” och hon har tvingats att ”gå under jorden” med hemlig adress.

Amerikanska Dislcose TV påpekar att som situationen nu ser ut i Europa, Storbritannien och i Kanada är läget svårt även i dessa områden. Numera finns riktat lagstadgat skydd, som till viss del förhindrar kritik gentemot islam. Därför hoppas Disclose TV att Bibi och hennes familj istället kan finna en fristad i USA.

Källa:
Asia Bibi, Sentenced to Death, Imprisoned for 9 Years, Finally Freed!


  • Publicerad:
    2018-11-07 18:00