FRÄMLINGSINVASIONEN. Eva Edwardsson föreslår att regeringen ”ska göra något åt” de dragningsfaktorer som gör att ”flyktingarna” söker sig till Sverige istället för andra länder.

Eva Edwardsson. Pressbild: Uppsala kommun.

I en debattartikel i Expressen skriver hovrättsrådet och tidigare domaren i Migrationsöverdomstolen Eva Edwardsson att de senaste veckornas uppmärksammade debatterna om eventuella förändringar har varit missriktade.

Det är synd, skriver hon, att förslaget om ett volymmål eller riktmärke för antalet asylsökande till Sverige har varit i fokus.

Att sätta sådana volymmål blir meningslösa den dag tio gånger fler fler asylsökande kommer till Sverige och utnyttjar sin juridiskt fastslagna mänskliga rättighet att söka asyl.

I stället för att tala om verkningslösa förslag borde debatten handla om hur Sverige kan minska sina lockande faktorer, på angliserad svenska ofta kallade pull-faktorer, alltså sådant som gör det mer attraktivt att söka asyl i Sverige än i andra länder.

Dessa avgörande ”pull-faktorer” har glömts bort i den offentliga debatten, skriver Edwardsson.

Det gäller bland annat de generösa reglerna om så kallat spårbyte. Dessa regler skapar alternativa sätt att arbetskraftsinvandra till Sverige genom att först söka asyl, och under ansökningstiden skaffa sig ett okvalificerat arbete med låg lön.

Vidare är de asylsökandes rätt till sjukvård i Sverige för vård som ”inte kan anstå” ett problem, samt att barn och ”barn” som söker asyl har oinskränkt tillgång till svensk sjukvård.

Enligt Edwardsson leder sjukvårdsreglerna att illegala invandrare då söker ”asyl” fast de inte behöver skydd från någon omänsklig stat, utan bara för att få gratis sjukvård.

Ett infamt exempel är pappan till den drunknade treårige pojken Alan Kurdis far Abdullah, som ville resa till Sverige för att åtnjuta folkförrädarstatsministern Fredrik Reinfeldts dragningsfaktorer för att få hit fler rasfrämlingar: Pappan ville ha en uppsättning nya tänder gratis, eftersom han misskött sina befintliga.

Trots att han hade släktingar i Kanada valde han att söka asyl i Sverige för att få det han ville. Hans son drunknade på väg över Medelhavet en död som Reinfeldt var medskyldig till men inte tagit något ansvar för.

Alan Kurdi, död i en i flyktingpropagandasyfte misstänkt arrangerad bild av den döda kroppen. Foto: Wikipedia (Fair use).

Den tredje dragningsfaktorn som Edwardsson anger är de obefintliga åldersbestämningarna som endast är juridiska, inte faktiska.

Migrationsverket fattar beslut om hur gammal ett asylsökande ”barn” är. Samtidigt anses det ”kränkande” att ifrågasätta ”barnets” åldersuppgift.

Detta leder det till att ensamkommande som söker sig till Sverige får en plats på gymnasiet och boende i familj eller HVB-hem, trots att ”barnen” som oftast är vuxna män behandlas som barn och tas omhand av svenska staten.

Vidare är kraven för att få svenskt medborgarskap så låga att Sverige blivit särskilt attraktivt, eftersom asylsökande ofta snabbt vill kunna skaffa sig ett andra pass.

Ett av skälen till det är att de vill kunna åka på semestrar till länderna de flytt från.

Ett annat exempel är att ”flyktingarna” vill kunna ”tappa bort” sina pass för att skaffa nya, så att de kan dela ut eller sälja pass till falska svenska medborgare som i sin tur vill komma till Sverige av ekonomiska skäl.

Enligt lag, skriver Edwardsson, kan uppehållstillstånd nästan aldrig återkallas, även om den sökande har uppgett falska uppgifter. Medborgarskap återkallas inte alls, fastän det vore fullt möjligt vid dubbelt medborgarskap, skriver hon.

Eva Edwardsson avslutar sin krönika med att skriva att ”debatten om ’volymer’ är måhända relevant, men idén om volymmål är det inte”.


  • Publicerad:
    2020-07-10 18:05