BROTT Oscar Gyllhag drev en pedofilserver som cirka 40 personer hade tillgång till. För detta fick han tre års fängelse.

Igår väcktes återigen ett åtal mot pedofilen Oscar Gyllhag från Eskilstuna. Han är tidigare dömd för att, liksom enligt det nya åtalet, ha drivit en server där enorma mängder barnpornografi lagrats.

Det hela rullades upp i samband med att den nederländske pedofilen Auke Vansickle greps, vilket snart ledde till att en person som kallade sig ”nissehult”, alltså Gyllhag, kunde gripas.

Vid husrannsakan påträffades en ”avancerad IT-miljö” beståendes av tre FTP-servrar med hela två miljoner filer innehållandes barnpornografi i både bild- och filmformat. Till servern ska cirka 40 konton ha varit kopplade.

Bland de namn på filer som åklagaren pekade ut, för att visa att det rör sig om barnpornografi, finns exempelvis ”2toddlers” och ”4yo princess film”. Det bör nämnas att dessa två filnamn faktiskt är de minst chockerande av de som listas.

Ännu en sammanställning visar fördelningen av barnpornografin:

Sammanställning från dom B5564-15 Svea hovrätt.

Det barnpornografiska material Gyllhag lagrat och spridit beskrivs enligt följande:

Belagtaget material har undersökts av IT-forensiker och filer med misstänkt
övergreppsmaterial har lämnats till undertecknad för slutgranskning.

Materialet omfattar ca 2 157 946 filer och av dessa har ca 813 000 fingranskats.


Således är ca 1 340 000 fortfarande ogranskade. Dessa filer kommer emellertid att analyseras utanför denna förundersökning ur ett brottsofferidentifieringssyfte.


Vid en försiktig bedömning har i vart fall 535 344 filer som skildrar barn i
pornografisk bild påträffats på beslagspunkterna 2014-1400-BG7562-95,
2014-1400-BG7562-96 samt 2014-1400-BG7562-97.

De filer som bedömts vara övergreppsmaterial i detta beslag består bland annat avbarn som förmåtts posera i studio eller hemmamiljö och barn som utför sexuellahandlingar med sig själv eller med andra barn.

En stor del av det beslagtagna material består av bilder där barn förmåtts posera i studio eller hemmamiljö.

Ett stort antal filer har bedömts vara särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial,
dessa består bland annat av barn som bundits med rep, barn som penetrerats
oralt, analt och vaginalt av vuxna personer och barn som avbildats med sperma på kroppen.

I beslaget har de barn som skildrats på ovan angivna sätt över huvud taget inte kommit in i sin pubertetsutveckling utan bedöms vara barn i spädåldern upp till ca 13-årsåldern.

Kortfattat om materialet, från domen.

Pedofilen Vansickle, som greps i Nederländerna, har enligt uppgifter som framkommit besökt Gyllhag. De ska bland annat ha besökt ett badhus för att titta på barn, något Gyllhag berättat i förhör men nekat till i rätten.

Det framkommer också att pedofilen berättat för andra pedofiler om sexuella övergrepp han utsatt barn för. I ett förhör berättar han enligt uppgifter i domen att dessa historier dock är påhittade, och att han hittat på dem för att få ”street cred”, status och respekt, från andra pedofiler.

Eskilstuna tingsrätt dömde Gyllhag till två och ett halvt års fängelse, något som efter överklagan från åklagaren höjdes till tre års fängelse av Svea hovrätt med hänsyn till spridningen av materialet. Efter att ha släppts lös har han alltså återigen begått sexualbrott där barn är offer, enligt det nya åtalet.