USA. Donald Trump har nu hållit ett segertal där han manade till enighet och var ödmjuk istället för skrytsam.

Donald Trump har nu hållit ett segertal inför sina anhängare. Trump tackade sin familj och andra som varit viktiga under hans kampanj.

Talet var annars diplomatiskt till tonen och Trump försökte tona ner de konflikter och motsättningar som finns i USA och har framkommit under valrörelsen. Till och med Hillary Clinton tackades och Trump sa att hon ringt och gratulerat honom, vilket kan jämföras med hur det tidigare låtit mellan kandidaterna där Trump till exempel upprepade gånger sagt att Clinton hör hemma i fängelse.


  • Publicerad:
    2016-11-09 09:10