INRIKES Dekorationer bestående av pappersbananer och apor – bland andra Donkey Kong – rensas bort från Rudbecksgymnasiet i Sollentuna, då vissa politiskt korrekta lärare och elever anser att detta är rasism.

Under den gångna veckan har en ”spexvecka” genomförts på Rudbecksgymnasiet i Sollentuna. Olika delar av gymnasiet dekorerades, bland annat en korridor där det var banantema. Även apor förekom, exempelvis spelkaraktären Donkey Kong.

Bananutsmyckningen verkar ha bestått av pappersbananer som hängts kors och tvärt i taket, samt en vägg med ”banan-memes”. På dessa memer kunde man läsa bland annat ”hakuna banana” och se karaktären Walter White från serien Breaking Bad hålla en banan som en telefon.

I lokalerna vistas även personer med utomeuropeisk bakgrund, varför det hela enligt en lärare utgör ”rasism”. Därför har pyntet plockats bort, berättar skolchef Linus Nygren för Aftonbladet.

— I veckan har ledningen fått signaler att det kan ha uppfattats som negativt, så det är bortplockat nu. Det är synpunkterna som har kommit in som har lett till att det togs bort. Det har ingenting med sociala medier att göra.

Vissa elever tog tydligen väldigt hårt på att rasism tolkats in i banantemat:

— Bland de som arrangerade detta finns de elever som har gråtit över hur det uppfattades. Det fanns ingen sådan tanke över huvud taget, säger Nygren till Aftonbladet.