JUDISK MAKT. Den berömde ryske författaren Fjodor Dostojevskij varnade redan 1877 för det kommande judiska världsherraväldet.

Fjodor Dostojevskij, 1872.

Den berömde ryske författaren Fjodor Dostojevskij (1821-1881) har med böcker som Bröderna Karamazov, Brott och Straff och Idioten gjort sig odödlig i litteraturhistorien. Någon av de böckerna är på många håll i världen obligatorisk litteratur på gymnasienivå. Men Dostojevskijs bok En skriftställares dagbok förbigås med tystnad, inte bara i skolor utan även i litterära salonger.

Ryska Russian Insider har knutit kontakt med New York-juden Milton Kapner som har skrivit en artikel om Dostojevskijs publicerade text kallad Den judiska frågan som utgör ett kapitel i En skriftställares dagbok.

Kapner upplevde i unga år att den judiska kulturen och religionen var en ”dödskult”. Därför lämnade han den judiskt ortodoxa miljön i New York; han konverterade till den rysk-ortodoxa kristendomen och blev sedermera Brother Nathanael, numera bosatt i Colorado, USA.

Broder Nathanael är en i vida kretsar omtyckt präst, gatupredikant och YouTuber, vars kanal drivs via hans Brother Nathanael Foundation. Hans webbplats Real Jew News ägnar många spaltmeter åt att kritisera judisk makt. Som andra antisionistiska projekt, kallas den i ”faktakontrollerade” Wikipediaartiklar för (”varken trovärdig en trovärdig källa, bara Kapner’s rasistiska galenskaper”).

Politiskt medveten
Han är väl insatt i amerikansk inrikespolitik och i Mellanösternpolitik. De YouTube-videos som Nathanael producerar innehåller oftast långt kraftigare kritik mot den judiska globalistmakten än vad de flesta av Nordiska motståndsrörelsens uppladdningar på YouTube någonsin har gjort.

Ändå stoppas motståndsrörelsens videos i samma ögonblick de laddas upp, medan Broder Nathanaels videos får ligga kvar; en indikation på att det inte är företagets ”kommunitetsregler” som Nordiska motståndsrörelsen bryter mot, utan mot svenska statens hemliga eller inofficiella censurregler som gäller efter påtryckningar från bland andra judiska Bonniers. Detta understryks av att en del av Broder Nathanaels videos på YouTube inte får visas i Sverige, exempelvis de där han beskriver varför han lämnade judendomen och sin egen ursprungskultur.

Broder Nathanael.

Den judiska frågan
Broder Nathanael skriver att Fjodor Dostojevskij med sin bok En skriftställares dagbok från 1877 – i kapitlet Den judiska frågan – med skrämmande insikt förutspådde judarnas växande dominans över de sociala och politiska förehavandena, som skulle följa på deras nyligen tillskansade ”rättigheter”. Dostojevskij skrev att den kristna – och med rasglasögonen på näsan – den vita världen skulle komma att hotas, så som sker idag:

Judarna ser fram emot världsdominans. Detta förutsätter att de bibehåller sin egen sammansvetsade identitet. Om judarna ges jämställda juridiska rättigheter i Ryssland, men ändå tillåts behålla sin ”stat inom staten”, skulle de komma att bli mer privilegierade än ryssarna. Konsekvenserna av denna situation är redan uppenbar i Europa.

Dostojevskij visade sin oro beträffande judarnas agenda för världsdominans genom att visa hur judiska bankirer före mitten av 1800-talet hade tagit över Europa:

Det är inte för inte som judar överallt i Europa styr över aktiehandeln, inte för inte som de kontrollerar kapitalet, inte för inte som de är mästare på låneavtal, och inte för inte, jag upprepar, att de är herrarna över all internationell politik.

Dostojevskij menar det vi idag kallar globalism. Globalismen är judisk.

Detta kommer att innebära den fullständiga triumfen för judiska idéer, inför vilka känsla för mänsklighetens behov, törsten efter sanning, kristna värderingar, och nationell och folklig europeisk stolthet måste böja sig för.

Och det som framtiden har i sitt sköte är också känt för judarna själva: Deras tid för styre närmar sig, deras fullständiga härskande.

Fjodor Dostojevskis bok En skriftställares dagbok (kollage med manuskript).

Dostojevskij förutspådde att judarnas religiösa och kulturella diktat parat med judisk kontroll över bankerna skulle komma att försätta icke-judarna i ett totalt underkastande:

Det är omöjligt att föreställa sig en jude separerad från hans religion. De väntar alla på deras Messias, allihop, från den längst stående jidden till den mest lärde filosofen och rabbi-kabbalisten. De tror allihop att deras Messias kommer att förena dem i Jersusalem och genom att Han kommer att svinga sitt svärd mot alla andra nationer.

Juden och hans bank styr nu över allting: Över Europa, utbildning, civilisationen, socialismen, särskilt socialismen, för han kommer att använda den för att gräva upp kristendomen med rötterna och förstöra dess civilisation. Och när endast anarki återstår, kommer Juden att styra allting.

För medan Juden kommer att predika socialism, kommer han att hålla sig till sina egna, och när Europas alla rikedomar har förstörts, kommer Judens bank fortfarande att stå där.

Broder Nathanaels artikel utgör inte första gången Dostojevskijs författardagbok belyses ur dess varningar mot den judiska makten. Dr. William Pierce skrev en artikel 1979 för amerikanska läsare, återpublicerad av bland andra Counter-Currents.

I övrigt syftar de flesta arbeten om författardagboken till att försöka dekonstruera och falsifiera den information om judisk kultur och makt som Dostojevskij varnar hela den ryska och slaviska världen för. Ett exempel är juden Gary Saul Morsons artikel Dostoevsky’s Anti-Semitism and the Critics: A Review Article för American Association of Teachers of Slavic and East European Languages.

Källor:
Dostoevsky Knew: Jews’ Seizure for World Power Predicted by Literary Giant
Journal Storage
RationalWiki
Dostoyevsky on the Jews


  • Publicerad:
    2019-02-09 13:20