Få människor blir legender, och ännu färre blir det inom sin egen livstid. William Pierce är en av dem. Efter att i 36 år outtröttligt kämpat för det uppvaknande som måste ske hos de västerländska folken avled Dr. Pierce den 23: e juli 2002, en månad efter att det konstaterats att han hade cancer.

Få människor blir legender, och ännu färre blir det inom sin egen livstid. William Pierce är däremot en av dem. Efter att i 36 år outtröttligt kämpat för det uppvaknande som måste ske hos de vita folken avled Dr. Pierce den 23: e juli 2002, en månad efter att det konstaterats att han drabbats av cancer.
William Pierce började sin långa kamp på 60-talet, som redaktör för George Lincoln Rockwells tidning ”National Socialist World”. Kort efter mordet på Rockwell grundade Pierce National Youth Alliance vilken senare omorganiserades till vad vi idag känner som National Alliance.
National Alliance har under åren som gått sakta växt till att bli Amerikas främsta patriotiska organisation utan att för den skull någonsin kompromissat med sitt radikala och rättframma budskap.
Dr. Pierce var en mycket begåvad man med många förmågor. Han var inte bara ledare och organisatör för National Alliance utan även en framgångsrik författare med böckerna ”The Turner Diaries” och ”Hunter”. Han var även redaktör och huvudskribent i tidningarna ”Attack” och ”National Vanguard”.
Varje vecka levererade han även ett timslångt radiotal genom ”American Dissident Voices” där han analyserade och kommenterade det världspolitiska läget från en patriotisk synvinkel.
För oss som tagit del av Dr. Pierces tankar och slutsatser kan man konstatera att hans skarpsinne ofta gjorde det möjligt för honom att förutse händelser i den artificiella verklighet som vi lever i.
Dr. Pierce har motiverat, väglett och instruerat hundratusentals patrioter världen över. En patriot kommenterade: ”Det mesta jag kan om historia och politik, och hur allt vävs samman i det samhälle vi har idag, har jag lärt mig av William Pierce. Hans död skapar ett tomrum som kommer att bli svårt att fylla.”
Trots William Pierces tragiska och alltför tidiga bortgång kommer arbetet att gå vidare, det låter våra kamrater från National Alliance hälsa. Det bästa sättet att hedra en man som Dr. Pierce är att aldrig ge upp kampen.

”The Fame of a Dead Man’s Deeds” är en mycket läsvärd biografi över William L. Pierce författad av Robert S. Griffin. Den går att beställa från Amazon.com. Rekommenderas starkt.


  • Publicerad:
    2002-08-01 00:00