UPPMANING. Jörgen Kromann manar i den här artikeln alla svenskar att sluta upp i demonstrationen mot främlingsinvasionen som Nordiska motståndsrörelsen utlyst. Detta oavsett hur man är politiskt organiserad eller vilken specifik ideologi man bekänner sig till.

Demonstrationlöp

Jag vänder mig till dig som ser eländet och känner behovet av att göra något. Jag uppmanar dig att komma med den 12 november i en mäktig demonstration som kommer att ge stor efterklang och många obekväma dyningar inom den politiskt korrekta och toppstyrda medievärlden.

Du kommer att utgöra skillnaden mellan passiv defaitism och aktiv offensiv handling.

Du kommer att bidra till de förändringar som är början på något nytt och revolutionerande.

Jag är inte medlem i Nordiska motståndsrörelsen och uppbär kritiska synpunkter kring olika saker, men jag ser trots detta till den akuta helheten som säger mig att ALLA som önskar det svenska folkets överlevnad och vällevnad är mina vänner. Detta är det primära vägval alla svenskar till sist måste göra!

Jag uppmanar dig att tänka på det viset också. Jag uppmanar dig att delta sida vid sida med mig och andra svenskar som fått nog! Svik inte dina bröder och systrar, folkkamrat!

Låt oss mötas i endräkt, låt oss tåga sida vid sida, låt oss känna gemenskapens berusning, samhörighetens folkliga kärlek och politikens väsentliga kärna: Sverige åt svenskarna!

Vår värld och stora delar av dess mänsklighet utsätts för omfattande utsugning, krig och förföljelser. Vårt land avrustas på industri och den svenska sammanhållningen bekämpas. Vårt folk trängs undan, steg för steg. Massinvandringen innebär ett folkmord på svenskarna!

Dolda makter håller i trådarna högt över huvudet på politikerna. Girighetens apostlar styr den globala internationella finansvärlden som inte skyr några som helst medel för att upprätthålla en världsordning som går ut på att splittra och söndra folken och få dem kuvade under tvingande internationella traktat och överenskommelser.

Massinvandringen till de vita folkens länder är en följd av denna politik. Det finns orsaker till att vi har det som vi har det. Det finns kunskap att söka och sanningar att vinna för den som vill bryta upp från toppstyrningens dimridåer och medias lögner.

Ska vi kunna förstå vår värld, vår situation och våra möjligheter så krävs betydligt mer än passiv godtrohet. Den som söker han finner heter det.

Ska vi kunna bygga det nya så måste vi göra oss av med det gamla. Vi kan ta med oss lärdomarna men aldrig göra om samma misstag en gång till.

Vi kan aldrig reformera ett system som i grunden är folkfientligt. Dagens system har inte förmått hindra vare sig åsiktsmonopol, finansvälde eller förödande massinvandring. Vårt fosterland har erövrats uppifrån med pengamakt istället för militär.

Vi har lärt oss vår läxa. Vi kan endast bygga det nya kring de visioner vi har om det socialt trygga svenska folkhem som vi så väl behöver. Nu behöver vi skapa en bred aktiv folkrörelse som förmår organisera vårt folks bästa krafter och hålla samman vår svenska nation till dess mångkulturens statsapparat är besegrad.

Tro inte att andra kommer att göra vad du själv måste ta tag i. Göm dig inte i förträngningens värld, lura inte dig själv och dra inte täcket över huvudet. Låt aldrig, aldrig någonsin mörkret knäcka dig! Se ljuset och möjligheterna! Aktivera dig, ta ditt ansvar och förena dig med dina fränder! Nu går vi vidare, sida vid sida för vårt folks existens och vårt lands frihet! Väl mött!

/Jörgen Kromann


  • Publicerad:
    2016-09-30 19:35