UTRIKES. Den pågående epidemin av ebola i Västafrika förutspås förbli bortom kontroll inom de kommande sex månaderna.

Enligt den internationella hjälporganisationen Läkare utan gränser kommer det att ta cirka sex månader för att få den omfattande ebolaepidemin i Afrika under kontroll. Organisationens ledare Joanne Liu menar efter ett tiodagarsbesök i de drabbade områdena att viruset sprider sig ”snabbare än vad vi kan hantera”.

Det pågående utbrottet är det dödligaste ebolaviruset i världshistorien och har i nuläget skördat minst 1145 människoliv enligt Världshälsoorganisationen. En stor del av problematiken ligger i att sjukvårdslokaler är fullproppade med patienter och sjukvårdare. Att se till att så få sjukvårdare som möjligt smittas är synnerligen viktigt, enligt Röda korsets ledande företrädare Elhadj As Sy.

Sammanlagt har  170 sjukvårdare smittats och 80 har avlidit på grund av viruset.

Liberia, som är det mest drabbade landet, fruktar att svält kan komma att bli en följd av epidemin då det inte finns tillräckligt med livsmedel till förfogande i karantänområdena. Landets myndigheter efterfrågar nu matdonationer.

Källa:
Ebola spreading faster, out of control for next 6 months – Doctors without Borders


  • Publicerad:
    2014-08-18 18:55