Medlem ur Nordiska motståndsrörelsen gav sig ut på valaktivitet natten den 6/8. Närmare ett hundratal hushåll fick sina valsedlar levererade.


  • Publicerad:
    2018-08-07 16:00