SVERIGE. Efter alla rapporter om sexuella trakasserier som inträffat på ungdomsfestivalen ”We are Sthlm” i Kungsträdgården har polisen nu beslutat att införa kameraövervakning under festivalen i fortsättningen.

Det var i början av januari i år som polisen fick stark kritik efter att det uppdagade sig att de mörklagt att det var invandrare som utsatte unga flickor för sexövergrepp på ungdomsfestivalen ”We are Sthlm”.

Polisen sa öppet att man mörklägger nyheter av det här slaget för att man gynnar Sverigedemokraterna om man rapporterar sanningsenligt om vad som händer i Sverige.

Polismyndigheten har nu beslutat att man ska införa kameraövervakning under festivalen för att förebygga brott.

— Polisen har beslutat om kameraövervakning för att förebygga, upptäcka och bättre kunna utreda brott, säger Christer Birgersson, polisens kommenderingschef vid Stockholms kulturfestival och We are Stockholm.

På festivalen kommer man att sätta upp skyltar om kameraövervakning och polisens förhoppning är att de i viss mån ska hindra folk från att begå brott. Det kommer också att sitta operatörer som kommer att titta på filmerna i realtid för att försöka upptäcka pågående brott, och inspelningarna kan komma att användas som bevis. Man kommer också att upprätta ett mobilt poliskontor både på Stockholms kulturfestival och under We are Stockholm som hålls samtidigt i augusti.

Källa:
Efter övergreppen – nu ska polisen kameraövervaka festivalen


  • Publicerad:
    2016-06-13 12:45