INRIKES. Mobiloperatören Tre erbjuder nu sina anställda att kunna byta ut julen mot exempelvis Eid al-Fitr. Detta för att bättre kunna anpassa sig till sina anställdas olika bakgrunder.

Tanken med projektet är att de anställda ska ha en möjlighet att välja vilka dagar de vill ha som röda dagar och vilka som ska vara vanliga arbetsdagar. De anställda får, om de vill, byta ut fem av Sveriges traditionella helgdagar mot fem andra som passar deras religion bättre. Detta kan leda till att julafton blir en vanlig dag för att istället låta Eid al-Fitr eller Chanukah bli röda dagar.

— De anställda hos oss har väldigt olika bakgrund och tar emot det här med glädje. Och för dem som inte vill byta de traditionella helgdagarna är ju det här neutralt, säger Nicholas Högberg vd på Tre.

Tidigare har anställda med annan tro tvingats att ta ut semester på sina helgdagar för att kunna ha möjlighet till att vara lediga då. Med detta nya beslut så kommer de ha möjlighet att själva välja.

Idag, 4 september, görs det ett tillägg i Tres kollektivavtal. I avtalet går det att läsa att om en person SOM valt till exempel Eid al-Fitr som sin helgdag och ändå blir inkallad till jobb kommer att få SITT helgtillägg. I samband med byte från till exempel julafton till Eid al-Fitr försvinner helgtillägget för julen.

Operatören Tre finns i flera andra länder förutom Sverige, däribland Italien, Irland, Österrike och Hongkong. Men enligt Högberg är Sverige först på detta. Det är ett lokalt initiativ som man hoppas på att de övriga länderna tar efter.

Källa:
Julen kan bytas mot Eid al-Fitr


  • Publicerad:
    2014-09-04 18:00