INRIKES. Kent Ekeroths framtid i Sverigedemokraterna avgörs på onsdag när hovrättens dom faller. Redan nu planerar den judiske riksdagsmannen en så kallad ”after trial”-fest.

SD:s rättspolitiske talesperson, juden Kent Ekeroth, får på onsdag veta om han döms av hovrätten för ringa misshandel. Riksdagsmannen planerar nu en efterfest som ska äga rum ett par dagar efter rättegången.

I inbjudan skriver Ekeroth att tillställningen antingen blir en ”avskedsfest eller en nystartsfest” beroende på utfallet i rättegången. Om han döms väntar troligen uteslutning ur SD enligt partiledaren Jimmie Åkesson.

Ekeroth har tidigare fått stark kritik för sitt intensiva festande, en livsstil som av många anses opassande för hans uppdrag och som indirekt har lett till situationen han nu befinner sig i. Av allt att döma har han dock inga planer på att ändra sitt levnadssätt.

Sionisten Ekeroth har länge varit den mest utpräglade kontrajihadisten i Sverigedemokraterna. Tack vare sin judiska bakgrund har han dock även kunnat ha en mer radikal framtoning än sina partikamrater i till exempel invandringsfrågor utan att bli stämplad som ”nazist”.

Källa:
Ekeroth riskerar att uteslutas ur SD – planerar ”after trial”-fest


  • Publicerad:
    2017-11-09 21:10