INRIKES. Det råder elbrist i Sverige. För att stötta elproduktionen har ett oljeeldat kraftverk fått startas upp mitt i sommaren. Byggprojekt riskerar att skjutas upp då tillräckligt med el inte kan garanteras.

Oljekraftverket i Karlshamn har startats mitt i sommaren för att rädda elförsörjningen. Skärmbild: Youtube.

Det råder elbrist i Sverige där nya företag som vill etablera sig i landet på flera platser inte kan göra det eftersom de inte kan räkna med garanterad elström. Det finns på vissa platser även problem med att bygga nya bostadsområden då det är för låg kapacitet på el.

Genom en grön energipolitik där kärnkraftsverk stängs ner samtidigt som det sker en ökad elektrifiering av samhället så har brist på elkapacitet uppstått. Vindkraftverken ger marginellt med ström och under varma vindstilla dagar produceras nästan ingen elektricitet.

I Karlshamn har nu ett oljeeldat kraftverk fått startas mitt i sommaren för att stötta med elkraft.

Även kärnkraftsreaktorn Ringhals 1 har fått startas upp för att stötta med el under sommaren. Ringhals 1 kommer dock att stängas för gott vid årsskiftet.

I flera kommuner i Stockholm kan inte nya byggstarter ske i den omfattning som skulle varit möjlig om det hade funnits tillräckligt med elkraft, skriver Nyhetsbyrån.

Samir Taha som är bostadsutvecklare har arbetat flera år med detaljplanearbete kring tolv radhus i Täby kommun. Detaljplanen godkändes och byggstart skulle ske under första kvartalet av 2021. Men nu har Täby kommun kapacitetsbrist av el och kan inte utveckla området i den takt som planerats. Flera byggprojekt riskerar därmed att skjutas upp.

— Mitt bolag är en av flera utvecklare i Västra Roslags-Näsby där tillträde var planerat till 2021, men på grund av bristen på kapacitet riskerar nu tillträdet skjutas på framtiden, säger Taha.

Enligt Taha är problemet eftersatta investeringar i elnätet.

— De bostäder som efterfrågas nu kommer inte kunna byggas ut i den takt som planerats. Den ekonomiska utvecklingen i regionen kommer att hämmas. Det påverkar även etableringen av nya arbetsplatser. Glöm elektrifieringen av bilar, elcyklar och andra transportmedel i större skala. Jag undrar bara vem som återigen ska träda fram och säga ”vi såg det inte komma”, säger Taha.

Alltfler ställer nu krav på att elnäten förnyas och byggs ut för att kunna möta behovet av elkraft.


  • Publicerad:
    2020-06-24 09:45