SKOLA. Nyttan med elevassistenter är inte självklar, enligt en ny forskningsöversikt.

Foto: CNS Healthcare/Minority Mental Health.

Elevassistenterna är en stor och ökande personalgrupp i skolan. Men assistentens stöd kan bli hämmande, enligt en forskningsöversikt som Forskning & Framsteg rapporterar om.

Det kan till och med finnas en risk för att elevassistenten blir ett hinder för elevens lärande.

Forskningsöversikten har gjorts av Henrik Lindqvist vid Linköpings universitet. Översikten är inriktad på effekterna när elevassistenter ges en fri roll, och därmed får ta ett pedagogiskt ansvar utan att ha lärarkompetens.

Läraren vet att assistenten finns där som resurs men det förekommer att eleven får missvisande eller felaktiga förklaringar. Det finns också en risk för att assistenten ger de rätta svaren, bara för att eleven ska bli klar i tid.

I de fall läraren inte förstår assistentens och den behövande elevens främmande språk, har läraren dålig insyn i vilken kommunikation som förekommer mellan elev och elevassistenten.

Trots att omkring 20 000 personer jobbar som elevassistent finns det inga formella kompetenskrav eller arbetsbeskrivningar.

Däremot kan elevassistenter spela en bra roll när de stöttar eleverna i ett fastställt undervisningsprogram som de har fått utbildning för. Enligt forskningsöversikten är lösningen därför inte att ta bort elevassistenter som resurs, utan att ge dem rätt förutsättningar.

— Först och främst måste det tydliggöras vad elevassistenterna ska jobba med när de anställs. Sätt upp ramar för hur de ska arbeta, stödjas och ledas. Ha en tydlig manual för hur de ska hjälpa eleverna med lärandet och utvärdera deras insats, säger Henrik Lindqvist till Forskning & Framsteg.


  • Publicerad:
    2020-11-13 09:20