SPANIEN. Spanska högstadieelever som vill få bra betyg måste nu erkänna kosmos gudomliga ursprung och inför religionsläraren agera häpna när de tillgodogör sig denna information. Men det nya kravet i läroplanen får samtidigt kritik av vetenskapsmän.

Spanska elever måste nu erkänna "kosmos gudomliga ursprung".

Spanska elever måste nu erkänna ”kosmos gudomliga ursprung”.

Spanska högstadieelever kommer att bli betygsatta med hjälp av nya riktlinjer, beslutade om av det kristdemokratiska högerpartiet som styr Spanien. Numera krävs det för att klara religionskursen att eleverna ”erkänner kosmos gudomliga ursprung” och att det ”inte uppkommit av en slump”.

”Studenten erkänner kosmos gudomliga ursprung med häpnad, gör ansträngningar för att förstå det, och är medveten om att det inte kommer från kaos och slump”, fastställer nu den spanska läroplanen.

Nytt i läroplanen är också att andra religioner än kristendomen utesluts från undervisningen och att frågor som abort och dödshjälp inte längre ska diskuteras.

Den nya läroplanen har dock mötts av kritik ifrån vänsterpartierna i Spanien och ifrån det vetenskapliga etablissemanget. Vänsterpartierna är också arga för att en av deras politiskt färgade kurser nu avskaffas, ett frivilligt alternativ till religionsundervisning som lär ut kunskap om hbtq.

— Ingenting, ur vetenskaplig synvinkel, motiverar talet om kosmos gudomliga ursprung; Detta är helt klart ett kreationistiskt påstående som skulle kunna leda till konflikter bland studenterna, säger José Manuel Sánchez Ron, en universitetsprofessor i vetenskaplig historia som tillägger att han tycker att skolan nu politiseras.

Lärare är också upprörda för att eleverna måste visa ”häpnad” över kosmos påstått gudomliga ursprung, något som upplevs som nedvärderande gentemot eleverna.

Läroplanen för religionsvetenskap har utarbetats helt av landets biskopar sedan Spanien 1979 tecknade ett avtal om detta med Vatikanstaten. Den har också fått stort stöd från landets katoliker, även bland katolska vetenskapsmän.

— Kristen tro är inte en fråga om magi, tro och vetenskap är kompatibla. Som en vetenskapsman och som en troende är jag inte rädd för kunskap, säger César Nombela, en universitetsprofessor i mikrobiologi.

Källa:
Scientists slam government’s religion course for high school students


  • Publicerad:
    2015-03-06 13:00