INFRASTRUKTUR. Medan svenska företag lider av dålig elförsörjning, samtidigt som elen slumpas bort till internationella storföretag, måste Sydsvenska elkonsumenter betala 20 gånger mer för elen än Norrländska. Det beror på Sveriges dåliga infrastruktur för elektricitet.

Foto: Illinois leaks.

Hushåll och företag i södra Sverige betalar nu upp till 20 gånger mer för elektricitet än vad som är fallet i landets norra delar, rapporterar Dagens Industri.

Johan Sigvardsson som är elprisanalytiker på elhandelsbolaget Bixia förklarar skillnaderna med att flödet av el går från elområden med lägre pris till elområden med högre pris och att elområde 4 som utgörs av södra Sverige den senaste tiden ofta har fått sitt pris kopplat med Själland och Baltikum.

Orsaken till att efterfrågan på el inte kan tillgodoses inom Sverige är att utbyggnaden av kraftnätet är eftersatt. Det finns helt enkelt inte kapacitet i infrastrukturen för att överföra billigare el från norr till söder.

En ökad kärn- och vindkraftsproduktion de kommande veckorna antas kunna komma bidra till mindre geografiska prisskillnader. Men problemen för svensk elförsörjning har förvärrats efter hand, inte minst på grund av politiskt vanstyre.

Elbristen gör att företag inte kan expandera eller etablera nya produktionsenheter i landet. Förra året kunde inte den skånska brödtillverkaren Pågens utöka sin verksamhet i Malmö eftersom leveransen av el via Eon från Svenska Kraftnät inte kunde garanteras, något som Pågens vd kommenterade annars bara är något man tidigare hört från u-länder.

Eon:s vd för energidistribution, Johan Mörnstam, gick ett par månader senare ut och varnade för att risken för akut elbrist ökade.

Dålig energipolitik
Sedan både socialdemokratiska och borgerliga regeringar lade ner de stabila och energieffektiva kärnkraftverken vid Barsebäck år 2005, lider södra delarna av Sverige av svår elbrist. Istället började man importera mer el skapad av kolkraft och bygga ut mindre effektiv, mer instabil och opålitlig vindkraft.

Igår beskrev Nordfront hur det småländska möbelföretaget Spaljisten under augusti och september månad drabbats av 63 elavbrott som i genomsnitt varade i 40 minuter, elavbrott som kostar företaget miljontals kronor och orsakar svåra skador på tillverkningsmaskinerna.

Samtidigt som regeringen inte gör något åt den akuta elbristen och den dåliga infrastrukturen som orsakar extrema prisskillnader i olika landsdelar, subventionerar man enorma mängder el till multinationella storföretag som Amazon, Facebook och Google, vars serverhallar som tillhandahåller tjänster för stora delar av världens användare slukar el som motsvarar förbrukningen för hela städer.

Etableringen av dessa företag är något som framför allt det tidigare miljöprofilerade Centerpartiets ledare Annie Lööf tagit åt sig äran för att ha möjliggjort.

De enormt rika, stora IT-företagen som med Annie Lööfs globalistiska politik har fått ”mutor” i form etableringsstöd och skattebefrielser, backar upp sin elförsörjning med hjälp av ackumulerad energi – så kallad avbrottsfri kraft – och egna dieselaggregat, i den händelse elförsörjningen skulle svikta.

Samtidigt ägnar sig till exempel Amazon åt spioneri och lagrar människors biometriska data inom ramen för sin underrättelsetjänst i molnservrar, placerade i Eskilstuna.

Samtidigt trycker Miljöpartiet på för att följa World Economic Forums planer inom ramen för Agenda 2030, att diesel- och bensindrivna fordon ska förbjudas till försäljning i Sverige – som också är ett mål i bland annat Storbritannien med flera länder – och ersättas med eldrivna fordon; detta trots att elförsörjningen till industri och hushåll i Sverige kraftigt försämrats under senare år, vilket väntas leda till kraftigt höjda elpriser för alla elområden i Sverige och i EU.


  • Publicerad:
    2020-11-20 09:35