MÅNGKULTUREN. Om fem år kommer Göteborgs sex värsta områden ha omvandlats till mångfaldsidyller – för nu pungslås svenska skattebetalare på elva miljarder, som går till sophantering, klottersanering, ”trygghet” och nybyggnation.

Friskväderstorget. Foto: Alicia Fagerving, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Nordfront har tidigare skrivit om polisens lista över ”utsatta områden” i Sverige – en lista som kan komma att hemligstämplas.

Vi har även behandlat rasfrämmande maffiaklaners styrning av brottsligheten i dessa områden.

I Göteborg har nu politiker beslutat att sex områden i staden, som finns på polisens förteckning över sådana här områden, på fem år ska omvandlas från ”särskilt utsatta” till endast ”utsatta”.

Detta, menar man, kommer att fungera, eftersom orsakerna till kriminaliteten och stöket i dessa områden är ”socioekonomiska”.

”Det här har vi fixat förr”
Politikerna hänvisar härvid stolt till fallet Gårdsten, där man genom stora tillskott av skattemedel under tjugotvå år lyckades få polisen att omdefiniera ett område från ”särskilt utsatt” till bara ”utsatt”.

I sammanhanget kan påminnas om att Gårdsten knappast heller idag är allmänt betraktat som ett säkert område.

Terje Johansson, vd och koncernchef för det i projektet ingående företaget Förvaltnings AB Framtiden, hyllar i en intervju för SVT om det nya projektet de ansvariga politikernas mod.

Han får frågan om det sannolika i att en omvandling, som för ett område tog tjugotvå år – nu för sex områden ska gå på fem år:

— Det är modiga politiker som har fastställt det i budgeten, svarar han och fortsätter:

— Vi var en av de aktörer som fick ett viktigt uppdrag i detta. Vill ställde oss då frågan: ”Är det ens rimligt? Kan vi på fem år göra detta som tog Gårdsten 22 år?”. Svaret var obetvingat ja.

Den uppskattade kostnaden för projektet är alltså elva miljarder kronor. De involverade områdena är Biskopsgården, Tynnered, Hjällbo, Bergsjön, Hammarkullen och Lövgärdet.

7,5 miljarder viks för nybyggnation. Resten går till ”superförvaltning” under fem år. Här ingår bland annat bättre sophantering, klottersanering garanterad inom 24 timmar, trygghetsvärdar och personal i områdena sju dagar i veckan.

Pengar ska även investeras i ”kampen mot svartkontrakt och olaglig uthyrning”.

”Vi tar inget från skattebetalarna – vi bara ger”
— Det är mycket pengar, men det är pengar som redan ryms inom våra ramar, kommenterar Terje Johansson, som menar att man genom projektet inte tar något från skattebetalarna, utan ger något till dem:

— Varje dag prioriterar man. Det här handlar om vart vi väljer att lägga våra pengar. Vi skall göra detta, men ändå kommer vi sköta allt det vi annars gör. Vi tar inte något från Göteborg, vi ger något till Göteborg, säger Terje Johansson.


  • Publicerad:
    2020-11-18 20:36