Sedan en tid tillbaka har det pågått en arkeologisk utgrävning av en av Dalarnas äldsta bosättningar på en åker intill norra infarten till Leksand.

Det var i höstas som man började utforska 300 fyndmarkeringar vid norra infarten till Leksand. Platsen har visat sig innehålla en av Dalarnas tidigaste bosättningar – 10 000 år gammal. I åkermarken och i skogen finns det gott om slagg och kol, spår som hör ihop med metallframställning under järnåldern och framåt.

–- Vi behöver inte gräva djupt för att hitta fynden, säger arkeologen Anna Lögdqvist. Den sand vi står på är från när inlandsisen drog sig tillbaka. På vissa platser, där färgen är annorlunda, går vi lite djupare.

Fynd i närheten
Det arkeologiska intresset i utgrävningen består i att drygt en kilometer bort vid Orsandbaden ligger en annan bosättning från samma tidsepok. Det ligger på en udde strax norr om Leksand vid östra stranden av Österviken i södra Siljan som också visat sig ha en 10 000-årig historia.

Orsandbaden

Orsandbaden

Fredrik Sandberg, arkeolog vid Dalarnas museum som var med vid utgrävningarna i Orsandbaden berättar i en tidigare intervju för DT:

”Vi har i princip ingen koll på Fornsiljans nivå. Vi vet att den var en havsvik som låg 200 meter över havet efter inlandsisen och vi vet att vattennivån i dag ligger på 161 meter över havet.”
Flisor
–- Vi har hittat avslag – flisor av sten – som visar på ett speciellt sätt av stensmide som istidsjägarna använde sig av för tiotusen år sedan, fortsätter arkeologerna Michel Guinard och Roger Wiksell att berätta för Dalarnas Tidningar.

Nyetablering
På den aktuella åkern har två företag visat sig ha intresse i marken för nyetablering. Ett av företagen är ICA Supermarket som önskar ligga närmare riksväg 70. Närmare information om den andra intressenten vill samhällsbyggnadschefen Åke Sjöberg inte gå in närmare på.

Båda företagen vill dessutom börja exploatera marken redan i april, men arkeologer vid Dalarnas museum vill fortsätta utgrävningarna till maj 2013. Sjöberg är dock mycket noga med att utgrävningarna inte får äventyra exploateringen i området. Just nu ligger beslutet hos Länsstyrelsen.

Källor:
Fynd berättar en ny 10 000-årig historia
Vad är Orsand?


  • Publicerad:
    2013-01-07 19:10