HOMOLOBBYN. Enligt en ny studie anser en av fyra tonåringar i Kalifornien sig inte tillhöra ett specifikt kön.

Enligt en färsk studie som nyligen gjorts av University of California i Los Angeles visar att hela 27 procent av tonåringarna i Kalifornien har mycket svårt att acceptera samhällets krav på att identifiera sig med ett visst kön. Studien bygger på en kvantitativ studie där man samlat in svar från 1 300 hushåll under två års tid.

När resultatet sätts i perspektiv mot Kaliforniens hela population av tonåringar innebär det att närmare 800 000 av dem känner sig ”könlösa”. Man kunde även visa att bland de tonåringar som känner sig mest ”könlösa” lider 17 procent av psykisk ohälsa. Samma siffra för normala tonåringar som är säkra i sitt kön är sju procent.

Som förslag på hur man ska komma till bot med de psykiska problemen föreslås dock inte ett slut på marxistisk hjärntvätt utan istället rekommenderar forskarna att man skall jobba mer med att erbjuda bättre stöd. Man föreslår bland annat billigare och bättre mentalvård, utbildning av föräldrar med ”könlösa” barn, och att man bör reducera risker så som mobbning och diskriminering mot ”könlösa” ungdomar.

Kalifornien anses vara den mest liberala delstaten i USA. Förra månaden godkände delstatens kongress att barn i delstatens skolor ska använda sig av historieböcker där homosexualitet även diskuteras ur ett historiskt perspektiv.

Källa:
27 Percent of California Teens Are Gender Nonconforming


  • Publicerad:
    2017-12-18 20:30