”FÖRINTELSEN”. En färsk undersökning visar att en av tjugo vuxna britter inte tror på den så kallade förintelsen.

Foto: Reuters/Kacper Pempel.

I en färsk undersökning svarar en av tjugo vuxna britter att de inte tror på ”förintelsen”. Vidare visar undersökningen att cirka 65 procent av de tillfrågade trodde att antal offer var betydligt färre än de officiella siffrorna. I en liknande undersökning för Östeuropa fick Polen, Ungern, Kroatien och Litauen alla en röd markering, som betyder att dessa länder ”har allvarliga problem med att lära sig av sin historia”.

Inte helt oväntat har det varit många reaktioner på resultatet av undersökningen, genomförd av Holocaust Memorial Day Trust och European Union of Progressive Judaism, och som sammanföll med ”Den internationella förintelsedagen” den 27 januari.

— Förintelsen hotade själva demokratins bindvävnad och har konsekvenser för oss alla […] sådan utbredd okunskap och till och med förnekelse är chockerande, säger Olivia Marks-Woldman, ordförande för Holocaust Memorial Day Trust.

Detta kommer också samtidigt som andra undersökningar som framtagits av judiska intresseorganisationer som bland annat visar att omkring 50 procent av de som är födda mellan cirka 1980 och 1995 i Kanada, inte kan namnen på några av koncentrationslägrena eller vet om att sex miljoner judar påstods ha blivit mördade i samband med ”förintelsen”.

I Polen uppstod det också kontroverser i samband med att en nationalistisk organisation demonstrerade utanför Auschwitz mot det det som de ansåg som ett ensidigt fokus på judar och deras påstådda lidande, på bekostnad av vanliga polacker och deras historia.

— Den judiska nationen och Israel gör allt de kan för att ändra den polska nationens historia. Polska patrioter kan inte acceptera detta, sa anordnaren för demonstrationen, Piotr Ryban, i ett av talen.

Rybak är för övrigt känd för att under en tidigare demonstration ha eldat upp en docka som föreställde en jude. Talen i år har fördömts av polska politiker och utreds nu av den polska ordningsmakten.

Källor:
Én av tyve voksne briter tror ikke på «holocaust»
1 in 20 adults in Britain do not believe Holocaust happened: poll
Police probe Auschwitz far-right protest calling to ‘free Poland’ from Jews
Two-thirds of UK adults dispute number of Holocaust victims: Study


  • Publicerad:
    2019-01-31 20:35