FINLAND. Enligt en färsk undersökning stödjer bara 22 procent av finländarna ett NATO-medlemskap.

Enligt en undersökning gjord av tidningen Helsingin Sanomat stödjer bara 22 procent av den finska befolkningen ett medlemskap i NATO. Av de tillfrågade säger hela 59 procent att de inte vill se Finland som medlem i NATO medan 19 procent inte kunde med säkerhet säga vad de ansåg i frågan.

Undersökningen visar också att motståndet till ett medlemskap är lika kraftigt bland alla samhällsgrupper. Ett kraftigt nej till ett medlemskap kan finnas bland såväl unga som gamla, arbetande och arbetslösa, hög eller lågutbildade över hela landet.

Enighet i frågan finns även över partigränserna. Den enda gruppen som med knapp majoritet vore positiv till ett medlemskap är personer som röstar på det konservativa finska Samlingspartiet. Bland partiets sympatisörer gav 45 procent sitt stöd för ett medlemskap medan 43 procent motsätter sig tanken.

Stödet för ett NATO-medlemskap i Finland har under åren funnits, även om ett motstånd mot ett medlemskap alltid stått sig starkast. Året då ett medlemskap i NATO hade som störst acceptans bland folket var 2014 då 26 procent sade sig stödja ett medlemskap.

Källor:
HS: Enemmistö suomalaisista vastustaa Nato-jäsenyyttä
HS-gallup: Suomalaiset tyrmäävät Nato-jäsenyyden – mutta onko Suomi jo tiiviimmin Naton kyljessä kuin kansa tajuaakaan?


  • Publicerad:
    2017-11-06 07:00