Månaden som gått:

I Månaden som gått reflekterar chefredaktören Fredrik Vejdeland över den gångna månaden och visar hur arbetet utvecklats och kommer att fortskrida. Statistik varvas med analyser och visioner i olika ämnen som rör Nordfronts arbete.

Förra ”Månaden som gått” handlade om den ökade repressionen från systemet. Under juli månad fortsatte denna repression då en ny utredning om ”hets mot folkgrupp” öppnades upp mot Nordfont. Då Nordfront smidigt parerat systemets slag och hela tiden hittat nya lösningar för att bedriva vår verksamhet – med omodererade kommentarer och utan att anpassa oss till systemet – har JK denna gång tvingats utreda kommentarer från 2007, en tid då våra kommentarer var förhandsmodererade. En socialdemokrat tillika grov missbrukare av rättssystemet från Helsingborg, som har anmält de kommentarer JK nu utreder, anser tydligen att kommentarer som ”Hell Seger”, ”Död åt ZOG” och ”Leve nationalsocialismen” ska utgöra hets mot folkgrupp. Det återstår nu att se om JK själva anser om detta räcker för åtal.

kommentarer_ett_minfalt

En nordisk mediaapparat
Systemets repressiva censuråtgärder beror på att den nationella rörelsen är på frammarsch. Särskilt Motståndsrörelsen, som i slutet av juli månad etablerades i Danmark och därför nu finns i fyra nordiska länder, anses vara ett hot som måste hejdas redan nu – innan det är försent.

Förutom den betydelse som expansionen till Danmark har för Nordiska motståndsrörelsen kommer den också innebära ett rejält steg framåt även för Nordfront. Även om den danska sidan, Nordfront.dk, hittills mest inneburit tagna resurser från danskarna själva tillsammans med bland den norska och svenska Nordfront-redaktionen – i form av IT-hjälp, utbildning och annat strukturellt arbete – kommer arbetet att på sikt betala sig tillbaka. Kanske redan inom kort.

Nordfront - Mediaapparat

Vad vi nu gör är att bygga upp en nordisk mediaapparat där vi kan förse läsarna med kontinuerliga nyheter och kommentarer från Sverige, Finland, Norge samt Danmark. Vad gäller den finska och norska sidan har vi redan inlett detta samarbete som vi nu avser att förbättra. Såväl den finska som den norska sidan började sitt arbete trevande men har idag liksom Nordfront.se daglig uppdatering vilket vi kan dra nytta av. Nordfront.se får redan nu notiser och artiklar från personer som skulle kunna ses som våra korrespondenter i Norge och Finland, och mer kommer det bli nu när även Danmark ansluter sig till arbetet. Just nu söker vi bättre metoder och mer resurser för att mer effektivt föra över de nyheter som skrivs från de övriga nordiska länderna.

Vi bygger en massmedial organisation, en apparat. I sinom tid kommer du som läsare få kontinuerlig och sanningsenlig information om vad som händer i hela Norden. Detta skulle förutom ”vanliga” nyheter, eller artiklar som handlar om Motståndsrörelsen i de olika nordiska länderna, även kunna handla om kommentarer kring politiska skeenden eller rapportering på plats vid uppmärksammade händelser (exempelvis sådant som Breivik). Vi kommer därmed bli helt unika i detta avseende och kommer kunna presentera nyheter i sådan mängd att inte många andra kommer hinna med i tempot. Det grundläggande arbete vi byggt upp för ett nordiskt samarbete kommer även på mediafronten betala för sig, tro mig.

fire-sverd-tyr-460x305

En sak vi redan nu får dansk hjälp med är Nordfronts historiska artiklar (Dagens datum). Förutom att vi tacksamt tar emot nya skribenter, bidrar sådan hjälp också till bättre förståelse för, inblick i samt gemenskap med vårt nordiska brödrafolk och är därför ett viktigt bidrag till Nordiska motståndsrörelsens politiska vision om ett enat Norden. Låt oss fokusera på när vi och danskarna strävat efter samma mål, istället för de brödrakrig som skett mellan oss genom historien.

Dagens datum – ett ideologiskt vapen
Vad gäller just Dagens datum har denna satsning nu funnits i ett halvår och det kan därför vara på sin plats med en summering. Vi kan konstatera att arbetet varit omtyckt redan från början och att vi hela tiden blivit bättre på att både skriva artiklarna och att hitta rätt ämnen. Artiklarna handlar nu inte lika mycket om det nationalsocialistiska Tyskland – ett viktigt område i sig att avhandla – utan också mer om exempelvis nordisk historia. Även kvinnliga inspirationskällor återfinns, såsom Sally Bauer och Kathy Ainsworth under föregående månad.

ainsworth_fram2

Vi har på slutet också börjat få in några nya skribenter som möjliggör för dem som skrivit mycket att avlastas och därmed kunna skriva andra sorters artiklar. Således kommer Nordfront inom kort att publicera fler artiklar i dagsaktuella ämnen.

Dagens datum-artiklarna når effektivt fram till den målgrupp vi vill nå ut till genom dessa artiklar. Artiklarna vänder sig först och främst inte till massan utan till dem som strävar efter vidareutbildning. Dessa artiklar handlar nämligen inte om att söka efter någon guldålder i forntiden utan om att såväl inspirera som utbilda aktivister för kampen av idag. Förutom att bryta fiendens tolkningsmonopol över historiska händelser som rör vår ras förser vi också läsaren med en inblick i vår egen världsåskådning. Dagens datum utgör därmed ett ideologiskt vapen.

Genom att exempelvis förmedla synen på folkgemenskap i det nationalsocialistiska Tyskland, och visa på hur denna folkgemenskap organiserades, får läsaren en uppfattning om hur vi skulle vilja bygga upp samhället. Genom att offentliggöra de allierades övergrepp och terrordåd mot vår ras under andra världskriget (se: exempelvis här, här, här och här) kommer läsarna kunna förstå att de som lett den så kallade demokratiska utvecklingen varit folkens fiender. Genom att visa att hur massmedia skapades och styrs av judar kan allt fler inse att deras mediaapparat är vinklad för judiska intressen, och att detta är anledningen till att det propageras så intensivt för ett icke-svenskt, mångkulturellt samhälle.

churchill1

Detta ideologiska vapen handlar om att utbilda och instruera rörelsens mellan- och övre skikt för att dessa ska få ett högre ideologiskt medvetande och bättre kunna argumentera med ”vanliga” människor. En självklar bonus är att vi genom dessa artiklar allt oftare får människor med en skev världsbild att ändra uppfattning när vi väl utmanat den.

Framåt för Norden!
De, ibland ganska stora, resurser som avsatts till denna satsning har därför varit väl investerade. Särskilt nu när vi går in i en tid där fler skribenter som hjälper till i arbetet och där vi har för avsikt att leverera fler nyheter och kommentarer från hela Norden.

Du hjälper väl till? En sak du kan göra är att tipsa om finska, norska eller danska nyheter direkt till Motståndsrörelsens mediakanaler i Finland, Norge eller Danmark. Kan du tänka dig att hjälpa till med översättningar från finska, norska eller danska? Har du kopplingar till Island? Har du andra värdefulla upplysningar som kan hjälpa oss i detta arbete? Hör av dig till oss.

Låt oss tillsammans bygga upp en mediaapparat som kommer bryta fiendens kontroll över de nordiska folken. Framåt för Norden!

framåtförnorden


  • Publicerad:
    2013-08-15 14:52