FÄRJESTADEN. En mor och far i Färjestaden på Öland hade tidigare givits tillåtelse att hemskola sina barn. 2011  kom dock en lagändring som förbjuder hemskolning och då startade en utdragen rättsprocess mot familjen som valt att ändå fortsätta med hemundervisning.

skola992

Enligt skolplikten måste alla svenska medborgare från årskurs 1-9 närvara i skolan. Familjen Sandberg i Färjestaden på Öland anser dock inte att pedagogiken i låg- och mellanstadiet är tillräckligt bra och bestämde sig därför för att hemskola sina barn. De fick tillåtelse till detta 2010 då parets äldsta son mådde mycket dåligt av skolmiljön. Familjen har sedan dess fortsatt med att undervisa sina barn i hemmet, trots att det 2011 kom en ny lag som förbjuder hemskolning.

— Våra barn är viktigare än lagen, det viktigaste för oss är att se till att de har det så bra som möjligt, säger mamman i familjen.

Det finns undantag från skollagen som gör att hemundervisning kan tillåtas om det förekommer synnerliga skäl. Med synnerliga skäl menas exempelvis om barnet varit bortrest en längre tid eller om denne medverkar i en filminspelning. 2011 ansökte familjen Sandberg på nytt om tillstånd att få hemskola sina barn. De fick då avslag från kommunen vilket de båda föräldrarna valde att motsätta sig.

Mörbylånga kommun har tagit fallet till Förvaltningsrätten där de båda föräldrarna nu riskerar dryga böter om 50 000 kronor för att de inte följer lagen om skolplikt utan fortsatt väljer att undervisa sina barn i hemmet. Familjen låter sig dock inte stoppas i sin kamp mot systemet.

— Barnen är inte statens ägodel och inte våra heller för den delen. De är fria individer, men vi som föräldrar har ansvaret för dem. Vi tycker inte att den pedagogik som används från årskurs 1-6 är tillräckligt bra. Därför måste vi göra det vi anser vara är bäst för våra barn, förklarar mamma Sandberg.

Familjen har på grund av att de hemskolar sina barn tvingats genomgå två utredningar utförda av socialtjänsten i kommunen där de bor. Det har inte framkommit att barnen på något vis far illa av det hela. Dock är utbildningsnämnden av en annan åsikt och hävdar bestämt att alla barn måste ingå i den ”demokratiska uppfostran” samt att de måste få ta del av det ”kulturutbud” som erbjuds i skolan.

— Det ingår i den demokratiska uppfostran för alla barn att delta i utbildningen. Att till exempel få vara fri att träffa andra barn och vuxna i skolvärlden. Att ta del av det kulturutbud som erbjuds i skolan, det tycker jag alla barn har rätt till, säger David Idermark som är verksamhetsområdeschef för barn och ungdom i Mörbylånga kommun.

Hur detta ärende kommer sluta återstår att se. Man kan anta att familjen Sandbergs barn inte kommer kunna ungå att ingå i den ”demokratiska fostran” och ta del av den ”mångkultur” som påtvingas alla elever inom skolväsendet.

Källa:
Föräldrarna bryter medvetet mot skollagen


  • Publicerad:
    2016-09-28 10:40