INRIKES. En tredjedel av svenskarna är emot den nya obligatoriska TV-skatten som ska säkra public services överlevnad.

Enligt en undersökning anser 57 procent av svenskarna att den nya TV-skatten – som kommit till för att säkra public services överlevnad – är prisvärd. 34 tycker däremot att den inte är prisvärd.

Störst är missnöjet bland sverigedemokrater, där 62 procent är emot. Överlägset störst stöd har skatten hos miljöpartister, där hela 92 procent ställer sig bakom den. Även socialdemokrater och centerpartister utmärker sig som särskilt positivt inställda.

Den nya TV-skatten har ett tak på 1 300 kronor per person och år.

Ett hushåll med fyra vuxna med beskattningsbar inkomst kan därför tvingas betala 5 200 oavsett TV-innehav, jämfört med 2 400 kronor idag om de verkligen har en TV.

Källa:
Licensen 2018


  • Publicerad:
    2018-11-22 18:15