TYSKLAND. En ny studie visar att en tredjedel av tyskarna känner sig som utlänningar i sitt eget land.

tyskland

En ny tysk undersökning visar att runt 34 procent av tyskarna är ”helt eller helt enig” i påståenden ”på grund av de många muslimerna, känner jag mig som en främling i mitt eget land”.

Rapporten från den tyska stiftelsen Friedrich-Ebert-Stiftung har kartlagt attityder hos tyska medborgare i kölvattnet av den gigantiska massinvandringen till landet. Under 2015 har över en miljon ”flyktingar” kommit till Tyskland, i huvudsak från Mellanöstern och Nordafrika.

Trots detta så verkar det finnas många tyskar som fortfarande ser ut att vara manipulerade av den känslosamma propagandan som lurar dem att godta folkutbytet. Hela 86 procent av de tillfrågade var eniga om att ”människor som flyr från krig bör tas in i Tyskland”.

Enligt FN:s egna siffror var det under 2015 över 60 miljoner människor på flykt från krig i världen.

Källa:
A Third of Germans Report Feeling ‘Like A Stranger In My Own Country’


  • Publicerad:
    2016-11-24 21:50