HOMOLOBBYN. Den engelska statskyrkan har uppmanat sina präster att formulera ceremonier som påminner om dopet för att välkomna könsbytare till sina nya könsidentiteter. ”Det sker på biblisk grund”, hävdar biskop Julian Henderson, som har lett arbetet med de nya riktlinjerna.


Könsbytar-prästen Tina Beardsley berättar om de nya riktlinjerna inom Engelska kyrkan.

Det är inte bara Svenska kyrkan som är snabba med att gå homolobbyns ärenden. Den engelska statskyrkan, som är en del av den protestantiska anglikanska kyrkogemenskapen, har fortfarande inte helt ut accepterat så kallade homoäktenskap. Däremot tillåter man präster att ingå civila partnerskap med personer av samma kön, samt könsförvirrade präster som påstår sig tillhöra det motsatta könet.

Nu har Engelska kyrkan också gått ut med nya direktiv till sina präster rörande församlingsmedlemmar som är könsbytare. Enligt de nya riktlinjerna ska prästerna ”komplettera” den reguljära liturgin med ceremonier som välkomnar och bekräftar könsbytares nya identitet.

Enligt skrivelsen som gått ut från kyrkans biskopar ska personer som byter kön inte genomgå ett nytt dop, även om man inledningsvis ville införa en ny välsignelseceremoni – något som dock blockades av mer konservativa krafter i kyrkan. Direktiven gäller istället hur man kan modifiera en redan existerande ceremoni som handlar om ”förnyelse av doplöftet”, vilken innehåller element som påminner om ett dop, med bland annat vigvatten och olja.

Tanken är att församlingsprästen också ska ”lägga sina händer” på könsbytaren, be för denne och använda det nya namnet. Efteråt kan personen sedan få en bibel med sitt nya namn inskrivet som gåva av kyrkan, skriver biskoparna.

Biskoparna är noga med att betona att det inte handlar om ett andra dop, utan en chans att ”förnya åtagandet som görs under dopet i en offentlig miljö, samt utrymme för de som har genomgått en omfattande förändring att återdedikera sitt liv till Jesus Kristus”.

Biskop Julian Henderson, som är ordförande för den biskopsdelegation som överser de nya riktlinjerna, kommenterar till The Telegraph:

— Vi är absolut på det klara med att alla är skapta till Guds avbild och att alla borde få ett välkomnande in till sin församlingskyrka.

— Dessa nya riktlinjer erbjuder en möjlighet, på biblisk grund, för transpersoner som har ”kommit till Kristus, som är vägen, sanningen och livet”, att markera sin övergång i närvaron av deras kyrkofamilj som är Kristi kropp.

Källa:
Church of England to offer baptism-style services to transgender people to celebrate their new identity for first time


  • Publicerad:
    2018-12-15 10:00