UTRIKES. Kommunledningen i den engelska staden Brighton har beslutat att staden ska bli en ”antirasistisk” stad.

Nu har kommunledningen i den engelska staden Brighton beslutat att staden ska bedriva en aktivt ”antirasistisk” politik. Detta efter en namninsamling på nätet med enbart 1 700 underskrifter.

De krav som ställts i namninsamlingen är bland annat att fler rasfrämlingar ska anställas inom utbildningssystemet, i syfte att säkerställa en ”säker, antirasistisk, icke-fientlig miljö”.

Man vill också att utbildningssystemet ska fokusera mer på antirasistisk indoktrinering, icke-vit historia och kolonialismen. Företag som inte är ”antirasistiska” eller som inte har någon icke-vit heltidsanställd ska enligt kraven diskrimineras av staden.

Den lokala politikern Carmen Appich, som är ordförande för stadens kommitté för turism, jämlikhet, samhällsliv och kultur, säger följande:

— Vi kommer fortsätta lyssna och lära, se till att ignorerade röster hörs, ta bort hinder och se till att alla har samma möjligheter och kan leva sina liv fria från diskriminering och skada.


  • Publicerad:
    2020-07-13 22:25