BROTT. Nästintill var sjätte person som är 65 år eller äldre utsattes under 2016 för brott. Förövarna är oftast en nära anhörig eller organiserade ligor.

I Brottsförebyggande rådets (Brå) senaste rapport utsattes var sjätte person mellan 65-84 år för brott under 2016. En av de vanligaste typen av brott som äldre utsätts för är att gärningsmannen, ofta från organiserade ligor, ringer på och uppger en falsk orsak till att behöva komma in i bostaden.

Seniorer är särskilt sårbara på grund av exempelvis dålig syn och hörsel, att de har svårt att gå, bor ensamma eller kanske har ett stort hjälpbehov.

— En typ av organiserad brottslighet är de internationella ligor som särskilt riktat in sig på sårbara äldre personer, säger Monika Sellgren Karlsson, utredare, Brå i ett pressmeddelande.

Konsekvenserna för blir oftast värre ju äldre man blir, där exempelvis lindrigare misshandlar kan leda till allvarliga skador med lång läkningstid. Likaså oro, ängslighet och misstänksamhet ökar hos de utsatta, där sömnproblem och en rädsla för att lämna hemmet är en vanligt förekommande konsekvens.

Enligt rapporten ska förövarna i många av misshandelsfallen vara anhöriga till offret, exempelvis ett barn eller barnbarn med missbruksproblem.

Brås rapport konstaterar att en del förebyggande åtgärder gällande brott mot äldre redan har vidtagits, men att det finns mer att göra. Man vill bland annat se en anmälningsskyldighet hos vårdpersonalen vid misstanke om våld av närstående samt att minska antalet vårdare som passerar äldres hem.

Källa:
Var sjätte senior utsätts för brott


  • Publicerad:
    2018-04-16 20:55