INRIKES. I en kommun i Sverige har en gymnasierektor skrivit ett brev om oron som ”ensamkommande flyktingbarn” sprider. De hotar med att ta livet av sig och att ”se till att några svenskar följer dem i döden” om de får avslag på sina asylansökningar efter att ha genomgått ålderstester.

”Ensamkommande flyktingbarn” från Afghanistan.

Ett 50-tal manliga så kallade ”ensamkommande flyktingbarn”, de flesta afghaner, har kommit med allvarliga hot ifall de skulle bli utvisade från Sverige. En rektor som arbetar på en gymnasieskola inom kommunen där dessa ”barn” idag befinner sig har skrivit ett brev där denne uttrycker sin oro om hotbilden som finns efter att regeringen nyligen infört ålderstester.

De stackars ”flyktingbarnen” ska efter att ha utfört testen och i väntan på resultaten må väldigt dåligt, så pass dåligt att de ska ha börjat med rökheroin och andra droger. De är påtända i skolan där personalen varken har kunskap eller kapacitet till att hantera problemet. Männen har även hotat med att begå självmord ifall de blir utvisade och kommunen befarar att de kommer att göra tillvaron otrygg för de resterande 40 000 invånarna genom ökade våldsdåd, rån och sexuella trakasserier.

Flera av ”flyktingbarnen” har även uttalat hot om att mörda svenskar som hämnd när resultaten av ålderstesterna kommer tillbaka och därmed ”avslöjar” deras lögner.

”Det som är alldeles särskilt skrämmande är att bland de här asylsökande unga finns de som talar om att de i samband med att de tar livet av sig också ska se till att några svenskar följer dem i döden”, skriver rektorn.

I brevet beskriver rektorn situationen som ”en krutdurk som kommer att explodera” och att det inte är frågan ”om” utan bara ”när”.

Källa:
Rektor på gymnasieskola: ”Det här är en krutdurk som kommer att explodera.”


  • Publicerad:
    2017-05-15 15:45