Ett möte om planer att starta mottagande av ”ensamkommande flyktingbarn” blev ovanligt frispråkigt

Marks Kommun Planerna att öppna mottagande av ”ensamkommande flyktingbarn” diskuterades på ett möte mellan politiker och lokalbefolkningen där meningarna gick isär och en del ansåg att det skulle bli ett störningsmoment och en alltför stor kostnad. Det har tidigare funnits ett avtal mellan Marks kommun och Migrationsverket om att ta emot ”ensamkommande flyktingbarn”, ett avtal som sades upp då kommunen inte kunde leverera boende. Socialchefen såg möjligheten att ta upp frågan igen när kommunen valt att stänga fjorton vård- och omsorgsplatser för de äldre med motiveringen att det saknades efterfrågan. Beslutet ifrågasattes på mötet av en ledamot i socialnämnden som framhöll att det finns en efterfrågan, men kraven är för höga för att få en plats. En deltagare vid mötet som arbetar med biståndsbedömningar höll med om detta. Det är väldigt svårt att få en plats och de äldre ska i princip ligga för döden innan de får tillgång till en vård- och omsorgsplats. Socialnämndens ordförande sade sig helt sakna vetskap om de höga kraven.

En företrädare från ett lokalparti uttryckte en hårdare skeptism:

– Nu sitter våra pensionärer med mössan i näven och accepterar att det kommer hemtjänstpersonal i tio minuter och vevar runt litegrann och sedan åker igen. Jag har inget emot ungdomarna, men jag tycker att det är anskrämligt att ställa dem mot våra pensionärer.

Socialchefen informerade om att det inte var några beslut tagna, på vilket ledamoten från socialnämnden svarade att ett beslutet redan i princip är taget då en majoritet i socialnämnden är positiva till beslutet, så mötet ska betraktas som ett spel för galleriet. Ledamoten ansåg att det skulle bli en dyr affär för kommunen och frågade varför en del kommuner valt att säga upp avtal av den anledningen. Socialnämndens ordförande valde att att svara på frågan och påstod att det inte alls handlade om att de inte hade råd, utan att det berodde på brist på bostäder.

mark3

Relaterat: Äldreomsorgen skall ge plats för ”ensamkommande flyktingbarn”


  • Publicerad:
    2012-12-12 23:18