UTRIKES. Turkiet stödjer Palestina och sitt eget lands rätt till staden Jerusalem.

På torsdagen postade Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan ett inlägg på Twitter i vilket han anger att staden Jerusalem tillhör Turkiet, rapporterar The Times of Israel.

Detta gör Turkiet i hävd att det ottomanska riket styrt över staden i hundratals år, mellan 1516 och 1917.

Inlägget föregicks av ett långt politiskt tal riktat till den turkiska nationalförsamlingen i Ankara.

I denna stad som vi var tvungna att lämna i tårar under första världskriget, är det fortfarande möjligt att komma över spår av det ottomanska motståndet. Så Jerusalem är vår stad, en stad från oss.

Vår första qibla [en böneriktning inom islam] al-Aqsa och Klippdomen i Jerusalem är vår tros symboliska moskéer. Dessutom är denna stad hem för de heliga platserna för kristendomen och judendomen.

Turkiet har ofta påtalat sina band till ”den heliga staden”, och ofta fördömt Israel för att de judaiserar den.

Turkiet har också fördömt USA:s ”fräcka” erkännande av Jerusalem som den judiska staten Israels huvudstad, vilket den Israelvänliga amerikanske presidenten Donald Trump gjorde 2017.

The Times of Israel påpekar att arkeologiska fynd som hittat i staden visar på ett särskilt starkt judiskt historiskt band till staden. Antalet sådana fynd har ökat under senare år.

I år hittade man en påstått judisk plats just i närheten av den nyligen etablerade amerikanska ambassaden i Jerusalem, som flyttades dit i en markering att det sionistiska USA erkänner Jerusalem som den judiska staten Israels huvudstad.

Juden Benyamin Storchan, arkeolog från Israels Antikmyndighet (Israel Antiquities Authority) – en från staten ”oberoende myndighet” – visar stolt upp vad som påstås vara nya judiska fynd från kungarna Hezekiel och Manasses tid på 500-600 talen före Kristus. Videoskärmbild från det judeo-kristna CBN News/Youtube.

De många sentida fynden gör att en del kommentatorer ibland ventilerar åsikten att dessa fynd är falsarier, framställda i politiska syften.

Under sitt långa tal vid öppnandet av det turkiska parlamentets nya lagstiftande session ägnade Erdoğan flera minuter åt att beklaga Jerusalems öde, och Palestinas och dess folks svåra situation.

Det palestinska folket har bott i Jerusalem i tusentals år, men de ockuperades och fick sina rättigheter kränkta.

Vi anser att det är en ära på vårt lands och nations vägnar att uttrycka det förtryckta palestinska folkets rättigheter på alla plattformar, som vi har levt med i århundraden, säger han. ”Med denna förståelse kommer vi att följa både den palestinska saken, som är det globala samvetets blödande sår, och Jerusalem-fallet till slutet.

Erdoğan hävdar att det inte bara handlar om vanlig geopolitik:

Frågan om Jerusalem är inte ett vanligt geopolitiskt problem för oss. Först och främst: Det nuvarande fysiska utseendet av Gamla staden, som är hjärtat av Jerusalem, byggdes av Suleiman den Magnifika, med dess väggar, baser, och många byggnader. Våra förfäder visade sin respekt i århundraden genom att hålla denna stad i hög aktning.

Varken Israels premiärminister Benjamin Netanyahu eller Israels utrikesministerium har ännu velat kommentera Erdoğans tal till den turkiska nationalförsamlingen.


  • Publicerad:
    2020-10-02 12:45